Pohjanmaan liitto rahoittaa lähijunaliikennettä - EU-tuen toteutuessa hanke lähtee liikkeelle jo ensi kesänä

VAASA

Pohjanmaan liitto rahoittaa Vaasan ja Seinäjoen väliselle rataosuudelle kaavailtua lähijunaliikennehanketta. Maakuntahallitus päätti maanantain kokouksessaan 50 000 euron osarahoituksesta, kerrotaan liiton tiedotteessa.

Duolife-hankkeessa on tarkoitus pilotoida lähijunaliikennettä kolmella rataosuudella kolmessa maakunnassa, Yksi osuuksista olisi Vaasan ja Seinäjoen välinen rata.

Lähijunaliikenne ajettaisiin duoraitiojunilla. Suomessa uusi liikennemuoto yhdistää raitiotien ja rautatien ominaisuudet. Duoraitiojunat mahdollistavat liikennöinnin maakuntakeskuksista alueen pienempiin kuntiin ja päinvastoin.

Taajama-alueilla junaliikenne voidaan ulottaa esimerkiksi kaupunkien keskustoihin, satamaan tai lentoasemalle. Jatkossa Pohjanmaan pienistä kunnista olisi mahdollista lähteä ensin lähijunalla matkaan ja vaihtaa kaukojunaan esimerkiksi Seinäjoella, maalaillaan tiedotteessa.

Jos EU päättää rahoittaa viisivuotista hanketta, alkaa se ensi kesänä. Lähijunaliikenne voisi olla totta muutamaa vuotta myöhemmin.

Hankkeen kustannusarvio on noin 13,5 miljoonaa euroa, josta EU:n tuki kattaa valtaosan. Kymmenen prosenttia kerätään valtiolta, maakunnilta ja kunnilta sekä yksityisiltä rahoittajilta.

Merialuesuunnitelmaan muutoksia

Suomen merialueelle ensimmäistä kertaa laadittava kolmiosainen merialuesuunnitelma on valmistumassa. Maakuntahallitus päätti, että Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren suunnittelualeen merialuesuunnitelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi marraskuussa.

Suunnitelmaehdotukseen on tehty loppumetreillä joitakin muutoksia. Hieman muokattu on muun muassa troolikalastusalueita Pohjanmaalla, laajennettu olemassa olevaa vesiviljelyaluetta Luodossa ja lisätty ahvenen merkittävä kutualue Laihianjoen alajuoksulla.

Merialuesuunnitelma on strateginen kehittämisasiakirja, jolla ei ole oikeusvaikutuksia eikä sitovaa vaikutusta muuhun suunnitteluun. Siinä osoitetaan yleispiirteisesti potentiaalisia alueita eri käyttömuotojen tarpeisiin sisäsaaristossa, ulkosaaristossa ja avomerellä. Suunnitelman tarkoituksena on tukea meren kestävää käyttöä sekä parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa.

Merialuesuunnitelmat laaditaan jokaisessa merellisessä EU-maassa. Takaraja suunnitelmien valmistumiselle on 31. maaliskuuta 2021.

Maakunnille lisää tehtäviä

Viisi Länsi-Suomen maakuntaliittoa on laatinut yhteisen kannanoton, jonka mukaan tuleviin sote-maakuntiin tulisi mahdollisimman pian liittää myös muita monialaisuutta vahvistavia tehtäviä soten ja pelastustoimen oheen. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi osaltaan kannanoton.

Kannanotossa todetaan, että ratkaisu purkaisi hallinnon päällekkäisyyttä, selkeyttäisi eri toimielinten roolia ja vastaisi aiempaa paremmin Suomen eurooppalaisia sitoumuksia.

Parlamentaarinen ohjausryhmä selvittää parhaillaan, millä edellytyksin ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää uusille maakunnille. Ryhmän on määrä saada työnsä päätökseen vuoden loppuun mennessä.

KommentoiLuetuimmat paikallisuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Paikallisia