Vaasan akkumateriaalitehtaasta tehtävä laaja liikennearviointi – viitasammakot vaativat erityishuomion

VAASA

Johnson Matthey -yhtiön Vaasaan suunnitteleman akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutusten arvioinnissa on kuvattava liikenteen suuntautuminen sekä arvioitava sen vaikutukset asukkaisiin ja nykyisen tieverkoston sietokykyyn. Arviointi tulee ulottaa pääväylille ja satamaan sekä Vaasan keskustan liikenteen vaikutuksiin.

Näin sanoo Etelä-Pohjanmaan ely-keskus torstaina antamassaan ympäristövaikutusten arviointiohjelman lausunnossa.

Lisäksi ely kiinnittää huomiota tehtaan jätevesiin.

Laitokseen kaavaillut jätevesien käsittely suolanpoistotekniikalla tai jätevesien johtaminen mereen poikkeavat ympäristövaikutuksiltaan selkeästi toisistaan.

– Koska jätevesien käsittely on keskeinen osa hankkeen suunnittelua, ympäristövaikutusten hahmottamisen kannalta olisi selkeintä erottaa ne omiksi vaihtoehdoikseen, ely-keskus toteaa.

Jos jätevesiä johdetaan purkuputkella mereen, arvioinnin yhteydessä on tehtävä Sundominlahden Natura-alueelle luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi.

Huomio sammakoiden lisääntymispaikkoihin

Katse kiinnittyy tehdashankkeessa myös viitasammakoihin. Elyn mukaan uuden tehtaan luontovaikutusten osalta tulee arvioida erityisesti vaikutukset alueella ja sen läheisyydessä sijaitseviin viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin, niiden kesäelinympäristönä käyttämiin maihin sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen välisten kulkuyhteyksien turvaamiseen.

Hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun ja hankkeen ilmastovaikutukset pitää arvioida erikseen.

Ilmastovaikutusten arvioinnissa on tarkasteltava sekä rakentamisen että toiminnan aikaisia ilmastovaikutuksia.

Ilmanlaadun arvioinnissa tulee kuvata hankkeen ilmapäästöjen leviäminen mallinnusten avulla.

Tuottaa materiaalia sähköautojen akkuihin

Brittiläinen Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle.

Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, jota valmistetaan käytettäväksi sähköajoneuvojen akuissa.

Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä.

Ely-keskukselle jätettiin tässä vaiheessa yhteensä 20 lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia.

Kommentoi



Suosituimmat
  • Nyt
  • Päivä
  • Viikko



Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
  • Uutiset
  • Urheilu