Etlan päästöennuste: Suomen hiilineutraalisuustavoite ei toteudu ilman lisätoimia

HELSINKI

Suomen hallituksen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä on kova, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla päästöennusteessaan.

Etlan mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennystarve on Suomessa keskimäärin 7,6 prosenttia vuodessa, jos halutaan päästä hallituksen tavoitteeseen. Etla arvioi, että hallituksen tavoite ei toteudu, ellei toimia vahvisteta.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan merkittävä teknologinen muutos energian tuottamisessa, tuotantotavoissa ja kotitalouksien kulutuksessa, Etla arvioi ennusteessaan.

Etlan mukaan avainasemassa päästöjen vähentämisessä on teknologinen kehitys ja fossiilisista polttoaineista luopuminen.

Etlan tiistaina julkistama päästöennuste on ensimmäinen laatuaan. Etla laatii jatkossa talousennusteen yhteydessä viideksi vuodeksi eteenpäin ennusteen myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä.

Etlan selvityksen mukaan Suomen päästöjen määrä vähenee vuoteen 2023 asti keskimäärin vajaat kaksi prosenttia vuodessa, ellei päästöintensiivisyyden aleneminen nopeudu. Ilman teknologisen kehityksen kiihtymistä tai hiilinielujen lisäämistä Suomi ei siten tule pääsemään hiilineutraalisuustavoitteeseensa, selvityksessä arvioidaan.

Euroopan unioni tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä, mutta Suomen hallituksen tavoite on kunnianhimoisempi.

KommentoiLuetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi