Finanssivalvonta suosittaa pankkeja pidättymään perimästä korkoja kuluttajien talletuksista

HELSINKI

Finanssivalvonta (Fiva) katsoo, että pankkien tulisi suhtautua pidättyvästi niin sanotun negatiivisen koron perimiseen kuluttajien perusmaksutileiltä. Myös muiden voimassa olevien talletustilien koron muuttaminen negatiiviseksi voi olla olennainen heikennys asiakkaan sopimusehtoihin, eikä pankki voi tehdä sitä yksipuolisella ilmoituksella, Fiva totesi tiedotteessaan perjantaina.

Negatiivinen korko tarkoittaa sitä, että tilin haltija joutuisi maksamaan pankille korkoa tilillä olevista talletuksista. Asia on tullut ajankohtaiseksi, kun viitekorot ovat laskeneet euroalueella lähelle nollaa ja sen allekin. Euroalueen pankit maksavat nyt –0,5 prosentin negatiivista korkoa keskuspankkitalletuksistaan ja perivät yritysten pankkitalletuksista varsin yleisesti negatiivisia korkoja, Fiva kertoi.

"Jokaiselle kuuluva välttämättömyyspalvelu"

Fivan mukaan Suomen lainsäädäntö ei erityisesti kiellä negatiivisten korkojen perimistä myös kuluttajien talletuksista. Koska tilanteeseen suoraan sopivaa lainsäädäntöä ei ole, asiassa joudutaan turvautumaan sopimusoikeuden ja kuluttajansuojasääntelyn yleisiin periaatteisiin.

Päivittäisasioiden hoitamiseen käytettävää perusmaksutiliä voidaan pitää nyky-yhteiskunnassa jokaiselle kuuluvana välttämättömyyspalveluna, ja siksi sen sopimusehtojen muuttamista pitää Fivan mukaan arvioida tavallista tiukemmin.

Myös muiden voimassaolevien talletussopimusten ehdoista valtaosa lähtee Fivan käsityksen mukaan siitä, että talletuskorko on vähintään nolla. Pankit ovat tyypillisesti varanneet itselleen oikeuden sopimusehtojen yksipuoliseen muuttamiseen, mutta Fivan mukaan tätä rajoittavat sopimusoikeuden yleiset periaatteet, kuten kielto tehdä olennaisia sopimusehtomuutoksia.

Sijoituksiksi katsottavien suurten talletusten osalta pankkien harkintavalta on Fivan mukaan suurempi, mutta tällä hetkellä laki ei määrittele, mikä olisi tällaisen suuren talletuksen alaraja. Joissain EU-maissa rajaksi on Fivan mukaan käytännössä muodostunut 100  000 euroa.

KommentoiLuetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa