Kobolttia etsivä kaivosyhtiö jättänyt varauksia tuhansille neliökilometreille – kohteet Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa

HELSINKI

Akuissa käytettävää kobolttia etsivä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille varausilmoituksia 5  700 neliökilometrille Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa.

Tuoreimmat varausilmoitukset koskevat 3  700:aa neliökilometriä kahdeksassa kunnassa. Syyskuussa yhtiö jätti varausilmoituksen, joka koskee kahtatuhatta neliökilometriä Rovaniemen eteläpuolella.

Latitude 66 Cobaltin mukaan tavoitteena on yhtenäisten geologisten alueiden tutkiminen. Yhtiö kertoo käynnistävänsä vuodet 2020–2022 kattavan hankkeen, jonka aikana kansainvälinen tutkijaryhmä kartoittaa parhaiden kobolttimalmioiden mahdollisia sijainteja.

–  Suomen kallioperää peittävä moreenikerros vaikeuttaa malmioiden löytämistä. Tästä syystä kaikki maamme kaivokset eivät sijaitse geologisten vyöhykkeidensä mielekkäimmillä paikoilla. Perusteellinen alueellinen geologinen tutkimus auttaa välttämään tämän virheen, arvioi Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer tiedotteessa.

Hänen mukaansa laajan aluetutkimuksen puute on joissain tapauksissa johtanut lyhtyaikaiseen kaivostoimintaan, vaikka samalla vyöhykkeellä todennäköisesti sijaitsee paikantamattomia malmioita, jotka takaisivat kymmenien vuosien kaivostoiminnan.

Sähköistyvä liikenne ja uusiutuva energia lisäävät koboltin tarvetta

Koboltti on välttämätön raaka-aine litiumioniakuissa, joita käytetään lukuisissa eri tarkoituksissa. Litiumioniakkuja on muun muassa matkapuhelimissa, tietokoneissa ja monissa muissa sähkölaitteissa.

Koboltin kysyntä on lähtemässä räjähdysmäiseen kasvuun sähköautojen yleistyessä. Myös tuuli- ja aurinkovoimaloissa energiaa voidaan varastoida suuriin litiumioniakkuihin.

Valtaosa koboltista tuotetaan tällä hetkellä kurjissa oloissa Kongon demokraattisessa tasavallassa, joten tarve löytää uusia kaivoksia on suuri.

–  Laajan geologisen kartoituksen tavoitteena on ymmärtää, mikä on Suomen todellinen potentiaali olla merkittävä koboltin tuottaja. Suomalainen tai eurooppalainen akkuklusteri eivät synny pelkillä puheilla, tarvitaan myös tekoja, Hoyer muistuttaa.

Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on käynnistää kobolttikaivokset Kuusamossa ja Posiolla tulevien vuosien aikana. Vuonna 2017 perustettu australialais-suomalainen yritys on ostanut Kuusamon ja Posion hankkeet Dragon Miningilta ja Kuusamo Goldilta.

–  Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana investoineet kolme miljoonaa euroa Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin. Geologeillamme on ymmärrys siitä, miten koboltti on asettunut nykyisille sijoilleen. Tätä tietoa on nyt mielekästä soveltaa iältään ja rakenteeltaan samanlaisiin geologisiin vyöhykkeisiin Suomessa, Hoyer sanoo.

Yhtiö painottaa keskusteluyhteyttä alueen asukkaiden kanssa

Hoyerin mukaan on ymmärrettävää, että näin laajoja alueita koskevat varausilmoitukset herättävät kysymyksiä. Hän painottaa varausaikaista keskusteluyhteyttä alueen asukkaiden ja elinkeinojen kanssa.

Varaus ei anna yhtiölle oikeutta kairauksiin tai ajoneuvojen käyttöön maastossa, vaan se perustuu jokamiehenoikeuksiin.

–  Mikäli alueilla on esimerkiksi matkailuun liittyviä hankkeita, jotka eivät ole vielä julkisia, toivomme luottamuksellisia keskusteluja aiheesta. Valmistelussa olevien luonnonsuojelualueiden geologiseen tutkimiseen emme tule panostamaan, Hoyer lupaa.

–  Olemme maastotutkimusten aikatauluja suunnitellessamme yhteydessä paliskuntiin. Mikäli haluamme kerätä maaperänäytteitä, olemme etukäteen maanomistajiin yhteydessä.

Suurin osa työstä arkistoissa

Latitude 66 Cobaltin perustajiin kuuluvan saksalaisen geologian professorin Steffen Hagemannin mukaan nyt varatuilla alueilla on tehty geologista työtä aiemmin, mutta silloin on etsitty kuparia, kultaa tai muita teollisuuden perinteisesti tarvitsemia mineraaleja. Aiemmissa tutkimuksissa lupaavatkin kobolttilöydökset on sivuutettu.

Hagemann kertoo, että varausaikainen tutkimus on pääasiassa historiallisen tutkimustiedon keräämistä, analysointia ja tulkitsemista. Varausaikana maastossa aiotaan liikkua varsin vähän. Suurin osa työstä tapahtuu erilaisissa arkistoissa sekä haastattelemalla alueilla aiemmin toimineita geologeja.

KommentoiLuetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi