Kuluttajien usko Suomen talouteen heikkeni jälleen, yhä useampi pelkää työpaikkansa puolesta

HELSINKI

Kuluttajien arviot Suomen talouden kehityksestä synkkenivät entisestään syyskuussa, kertoo Tilastokeskus.

Lähes puolet kuluttajista uskoo, että Suomen taloustilanne on 12 kuukauden kuluttua heikompi kuin tällä hetkellä. Vain joka kymmenes uskoo Suomen talouden kohenemiseen.

Kuluttajien luottamusindikaattorissa odotukset Suomen talouden kehityksestä saivat syyskuussa saldoluvun –20,7, kun lukema kuukautta aiemmin oli –15,7. Luottamus Suomen talouden kehitykseen on suorastaan romahtanut vuoden takaiseen verrattuna. Vielä viime vuoden syyskuussa saldoluku oli 3,0.

Kuluttajat myös ennakoivat yhä selvemmin, että Suomen työttömyystilanne kehittyy huonompaan suuntaan. Työttömyyden kasvua Suomessa ennakoi 38 prosenttia luottamusindikaattorin vastaajista.

Kuluttajien mielestä työpaikan menettämisen uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Vastaajista 16 prosenttia arvioi työttömyyden uhan kasvaneen omalla kohdalla. Elokuussa vastaava osuus oli 13 prosenttia.

Toisaalta lähes puolella työssä käyvistä työttömyyden uhkaa ei ole ilmennyt tai ei ilmene lainkaan.

Omaa rahatilannetta pidettiin hyvänä

Tuoreet tiedot vahvistavat kehitystä, jossa kuluttajien arviot Suomen taloudesta sukeltavat, mutta usko omaan talouteen pysyy verrattain hyvällä tasolla.

Kuluttajien luottamus oman talouden nykytilaan ja lähiaikojen kehitykseen vahvistui hieman syyskuussa. Luottamus oman talouden kehitykseen sai syyskuussa arvon 8,5, kun edelliskuun lukema oli 6,5.

–  Kuluttajien positiivinen arvio oman talouden nykytilasta heijastelee työmarkkinoilla nähtyä hyvää virettä, joka on tuonut työllistyneille ja työllisille lisää ostovoimaa, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.

Kuoppamäen mukaan työmarkkinat ovat kuitenkin kääntyneet nousun jälkeen vaakalentoon eikä työllisyys näyttäisi lähitulevaisuudessa kohenevan. Elokuussa työllisyysasteen trendiluku oli 72,5 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat myös oman rahatilanteensa syyskuussa hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena lainanotolle mutta ei säästämiselle.

Kokonaisuudessaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi suunnilleen ennallaan. Luottamusindikaattori sai syyskuussa arvon –4,2, kun se kuukautta aiemmin oli –4,5.

Indikaattorin keskiarvo viime vuoden alusta lähtien on –0,2. Pidemmän aikavälin keskiarvoa ei ole saatavilla, koska tutkimuksen menetelmät muuttuivat toukokuussa.

EK: Teollisuusyritysten luottamus heikkeni

Teollisuusyritysten talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattoreista.

Teollisuuden saldoluku oli syyskuussa –5, kun edellisen kuun lukema oli –2. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Teollisuuden tilauskannat pysyivät ennallaan syyskuussa. Valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat, ja ne ovat yhä tavanomaista täydemmät.

Vähittäiskaupassa ja rakennusalalla yritysten luottamus koheni syyskuussa. Palveluyrityksissä luottamus pysyi edelliskuun tasolla.

Kommentoi











Luetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi