Kuluttajien luottamus heikkeni jyrkästi lokakuussa – usko Suomen talouteen romahtanut, pelko työpaikan menettämisestä viime aikoina lisääntynyt

HELSINKI

Kuluttajien arviot talouskehityksestä synkkenivät lokakuussa, ilmenee Tilastokeskuksen kertomista tiedoista.

Luottamusindikaattori sai lokakuussa arvon –6,6, kun se syyskuussa oli –4,2. Kuluttajien luottamus on laskenut selvästi vuoden takaisesta, jolloin vastaava lukema oli 0,2.

Suomalaisten taloususkon horjumisesta kertoo, että kuluttajien arviot nykytilanteesta ja odotukset tulevasta heikkenivät sekä oman talouden että Suomen talouden osalta.

Erityisesti odotukset Suomen talouden kehityksestä ovat romahtaneet vuoden takaisesta. Noin puolet kuluttajista odottaa Suomen talouden heikkenevän seuraavien 12 kuukauden aikana. Suomen talouden kohenemiseen uskoo vain joka kymmenes. Tilastokeskus luonnehtii kuluttajien odotuksia Suomen talouskehityksestä synkiksi.

Työssäkäyvät kuluttajat kokevat, että työttömyyden uhka omalla kohdalla on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Lokakuussa 40 prosenttia kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Työttömyyden vähenemiseen uskoo vain viidesosa vastaajista.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan tiedot kertovat kotitalouksien huolien kasvamisesta.

– Aikaisemmin kotisohvilla tunnuttiin ajattelevan, että vaikka makrotalouden suhdanne heikkenisi, ei se oikeastaan kosketa itseä tai omaa taloutta. Nyt tunnelmat ovat muuttuneet huolestuneemmiksi, ja myös usko oman työpaikan säilymiseen on heikentynyt syksyn edetessä, Appelqvist sanoo tiedotteessa.

Lisääntynyt pelko työttömyydestä ei vielä näy virallisissa työllisyysluvuissa. Työllisyysasteen trendiluku kohosi syyskuussa 72,8 prosenttiin, ja työllisiä oli syyskuussa 40  000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi lokakuussa noin tuhat Suomessa asuvaa ihmistä.

Teollisuuden tilauskannat supistuivat

Myös yritysten arviot taloudesta olivat aiempaa pessimistisempiä, käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) luottamusindikaattorista. Teollisuusyritysten luottamus heikkeni lokakuussa edelleen ja sai saldoluvun –8. Teollisuuden syyskuun lukema oli –5 ja pitkän aikavälin keskiarvo +1.

EK:n mukaan teollisuuden tilauskannat alenivat lokakuussa ja valmiiden tuotteiden varastot jatkoivat kasvuaan. Tuotannon odotetaan vähentyvän hieman loppuvuoden aikana.

– Euroalueen teollisuuslaman tarttuminen kotimaahan alkaa olla todellisuutta, Appelqvist sanoo.

Samaten vähittäiskaupan luottamus laski lokakuussa selvästi syyskuun tasolta. Vähittäiskaupassa myynnin kasvu hidastui selvästi syksyllä, mutta lähikuukausien myyntiodotukset ovat pysyneet yhä melko myönteisinä, EK kertoo.

Rakennusalalla luottamus pysyi lokakuussa ennallaan ja yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla.

– Toistaiseksi ei siis ole merkkiä rakentamisen heikkoudesta, vaikka suhdannekäännettä on povattu pitkään, Appelqvist arvioi.

Myös palveluyrityksillä luottamus pysyi lokakuussa syyskuun tasolla.

KommentoiLuetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi