Teknologiateollisuuden päänavaajan rooli ei tule olemaan helppo: "Tällä hetkellä kaikki isot asiat ovat yhtä avoinna"

HELSINKI

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo, ettei liittokierroksen päänavaajan rooli ole todellakaan helppo. Suomen vientiteollisuuden kannalta keskeisten Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton nykyinen sopimus päättyy lokakuun lopussa. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelutulos antaa suuntaa meneillään olevalle liittokierrokselle, ja se miten Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ratkaisevat kiky-tuntien kohtalon, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mitä muut liitot vaativat.

Helteen mukaan on iso haaste saada ratkaisut aikaan ensi viikolla.

– Tällä hetkellä kaikki isot asiat ovat yhtä avoinna, Helle sanoo.

Teknologiateollisuus neuvottelee parhaillaan kahdeksalla sopimusalalla. Niistä seitsemän sopimukset päättyvät lokakuun lopussa eli ratkaisuja on löydettävä ensi viikolla.

Helteen mukaan asioita on kuitenkin valmisteltu jo niin pitkään, että ratkaisut pystytään teknisesti saamaan ensi viikon aikana kasaan, jos "hankalat kysymykset loksahtavat kohdalleen".

Suurin kipupiste liittyy kilpailukykysopimuksen myötä tulleeseen työajan pidentämiseen, josta työntekijäpuoli on ilmoittanut haluavansa eroon. Helle toisti Teknologiateollisuuden tiedotustilaisuudessa, että Teknologiateollisuuden tärkein tavoite on puolestaan kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

"Huonoja talousuutisia on tullut koko ajan lisää ja haaste on kasvanut"

Helteen mukaan kustannuskilpailukyvyn parantamisella pystytään pitämään työllisyyttä yllä tai jopa parantamaan sitä haastavassa markkinatilanteessa.

–  Nyt kun näkymä talouteen on synkkenemässä, ei kannattaisi tehdä ratkaisuita, joissa päädytään työajan lyhentämiseen, koska tällainen lopputulos heikentäisi yritysten kilpailukykyä ja heikentäisi mahdollisuutta työllistää, hän sanoo.

–  Täytyy muistaa, että kun puhutaan työajasta, työaika- ja palkkaratkaisu ovat yksi kokonaisuus. Pidempi työaika antaa myös tilaa palkankorotuksille. Jos kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidennys poistuisi niin kuin palkansaajapuoli on esittänyt, pitäisi vastaavasti tinkiä palkankorotuksista, Helle sanoo.

Hän lisää, että tällainen ratkaisu vaikuttaisi kielteisesti palkansaajien ostovoiman kehitykseen.

Helle ei Teknologiateollisuuden tiedotustilaisuudessa suostunut avaamaan sen tarkemmin sitä, mitä neuvottelupöydissä on tapahtunut tai millaisia keskusteluita siellä on käyty.

–  Kunnioitamme hyvin tiukasti neuvotteluiden luottamuksen suojaa, hän sanoi.

Helteen mukaan jo ennakolta oli tiedossa, että työmarkkinakierros tulee olemaan poikkeuksellisen vaikea.

–  Neuvotteluita on käyty elokuusta lähtien, ja tässäkin välissä jo pitkin matkaa huonoja talousuutisia on tullut koko ajan lisää ja haaste on entisestään kasvanut.

Helle sanoo, että nyt tehdään kovasti töitä sen eteen, että liittokierroksen päänavaukset saadaan aikaan ensi viikolla.

–  Tässä kohtaa en tietenkään halua millään tavoilla lähteä spekuloimaan sitä vaihtoehtoa, että meillä ei näitä päänavauksia syntyisi meneillään olevan sopimuskauden loppuun mennessä, Helle sanoi.

Kysyntä heikkenee

Maailmantalouden epävarmuus on alkanut rokottaa yhä selvemmin teknologiateollisuutta, ilmenee alan etujärjestön julkaisemista tiedoista. Lähes kaksi kolmasosaa alan teollisuusyrityksistä kertoo, että on saanut loppukesän ja alkusyksyn aikana vähemmän tilauksia kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tarjouspyyntöjen määrän kerrotaan pudonneen jyrkästi.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tuoreeseen tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun.

– Tulokset viestivät suhdannekäänteestä, toimialojen epäyhtenäisestä kehityksestä sekä yritysten välisten erojen kasvusta. Huomionarvoista on, että esimerkiksi teknologiateollisuuden suurimman toimialan, kone- ja metallituoteteollisuuden, vientitilausten arvo on supistunut kolme kvartaalia peräkkäin, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras tiedotteessa.

Alan työllisyys on pysynyt kutakuinkin ennallaan aiemmin hankitun vahvan tilauskannan tukemana. Kuuden viime vuoden aikana tapahtuneesta tilauskannan kasvusta noin 60 prosenttia koostuu laivatilauksista.

Kokonaisuudessaan alan uusien tilausten arvo kasvoi yhä kahdeksan prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, mutta etujärjestön mukaan kasvu selittyy pienellä määrällä suurehkoja tilauksia.

Tarjouspyyntöjä mittaava saldoluku on ollut tämänhetkistä lukemaa heikompi vain yhden kerran kymmenen viime vuoden aikana. Tarjouspyyntöjen perusteella näyttääkin siltä, että tilausten kehitys on loppuvuonna ja talvella heikompaa kuin viime aikoina.

– Käänne on ollut nähtävissä, sillä maailmantalouden epävarmuus ei ole helpottanut, tärkeiden vientimaiden talous on notkahtanut ja taantuman todennäköisyys kasvaa myös Suomessa. Tulokset eivät puhu yhtäkkisestä romahduksesta, mutta käänne näyttäisi tapahtuneen ja suunta on huolestuttavasti alaspäin. Hälytyskellot soivat, Rautaporras luonnehtii.

"Nyt ei kannata päätyä työajan lyhentämiseen"

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola patistaa päättäjiä puuttumaan nopeasti kehitykseen.

–  Vaikka työllisyyden ja kasvun tukemiseksi tehtäisiin oikeita poliittisia ratkaisuja, niiden vaikutus näkyy yleensä vasta viiveellä. Tästä syystä päätöksiä ei voi siirtää, jos niillä halutaan tukea työllisyyttä ja yritysten investointeja nyt heikkenevässä suhdanteessa, Hirvola sanoo.

– Esimerkiksi kohtaanto-ongelmasta ja työperäisen maahanmuuton lisäämistarpeesta on puhuttu vuosia. Nyt tarvitaan nopeita päätöksiä ja ripeää toimeenpanoa, hän lisää.

KommentoiLuetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi