Riittämätön yöuni ja stressi painavat johtajia, kertoo tuore tutkimus

HELSINKI

Ylimmän johdon ylikuormittuminen heijastuu sosiaalisten suhteiden ja terveyden ylläpitoon, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista johtajista noin 60 prosenttia koki ylikuormittumista.

Ylikuormitus työssä ei sen sijaan vaikuttanut yhtä vahvasti kotiin ja perheeseen. Tällä elämänalueella siis tasapaino pyritään säilyttämään, vaikka muutoin tasapaino olisikin heikentynyt.

MPS-Tutkimuksen lokakuussa tekemässä Jaksatko johtaa? -tutkimuksessa selvitettiin elämän eri osa-alueiden tasapainon merkitystä hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tutkimuksessa elämän osa-alueet oli jaettu työhön, kotiin, ystäviin ja harrastuksiin sekä terveyden ylläpitoon. Kyselyyn vastasi yli 1  300 suomalaista johdon ja työntekijöiden edustajaa erikokoisista yrityksistä. Vastaajista kaksi kolmasosaa kuului yritysten johtoon.

Unen määrä peilautuu jaksamiseen

Yöunien riittävyydellä havaittiin merkittävä vaikutus jaksamiseen sekä stressin tunteeseen. Riittävästi unta saavista ylimmän johdon vastaajista 60 prosenttia koki terveydentilansa ja jaksamisensa olleen hyvällä tai erinomaisella tasolla viimeisen vuoden aikana. Vastaava osuus liian vähän unta saavien ryhmässä oli vain 26 prosenttia.

Riittämätön uni vaikutti myös voimavarojen ehtymiseen terveyden ylläpidossa: noin 40 prosenttia liian vähän nukkuvista vastaajista haluaisi panostaa enemmän omaan terveyteensä. Sama osuus heistä koki selvää ylikuormittuneisuutta työssään.

Huoli epäterveen balanssin jatkumisesta

Avoimissa kommenteissa nousi vahvasti esiin huoli työn ylikuormittavuuden aiheuttaman epätasapainon jatkumisesta. Vaikka ylin johto suhtautuu työhönsä intohimoisesti, on aivan yhtä tärkeää varata aikaa myös palautumiseen ja akkujen lataamiseen.

–  Työn ja vapaa-ajan välisen rajan jatkuva hämärtyminen välittyy vahvasti tuloksista. Teknologian kehittyminen tuo myös ei-toivottuja asioita arkeemme. Niistä yhtenä esimerkkinä on ihmisten jatkuva tavoitettavuus. Tuloksista oli ilahduttavaa havaita se, kuinka ylimmässäkin johdossa pyritään kovienkin ristipaineiden alla pitämään huolta kodista ja perheestä, toteaa MPS-Tutkimuksen Niilo Mäkelä tiedotteessa.

MPS-Yhtiöt on asiantuntijayritys, jonka toimialaa ovat johtaminen, muutoksenhallinta ja strategiset henkilöstöratkaisut.

KommentoiLuetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa