Selvitys: Pohjanmaa tarvitsee paljon osaavaa työvoimaa

Pohjanmaan ely-keskuksen alueella on suuri tarve osaavalle työvoimalle.

Tämä selviää ely-keskuksen alueella syksyllä 2020 toteutetusta selvityksestä, jonka keskiössä olivat yritysten osaamistarpeiden kartoittaminen sekä yritysten toteuttamat toimenpiteet, jotka tähtäävät siihen, miten alueella jatkossa varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus. Selvityksen toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Selvityksen mukaan työvoiman tarpeeseen voidaan tulevaisuudessa vastata muiden muassa houkuttelemalla korkeakoulutettuja jäämään alueelle ja tukemalla yrityksiä esimerkiksi kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä koulutustarpeissa.

Alueella on selvityksen perusteella hyvää yhteistyötä, ketteryyttä, yritteliäisyyttä ja palveluita, mutta aluetta tulisi markkinoida osaavan työvoiman rekrytoinnissa koko elämänpiirin osalta.

Alueelle muuttavista maahanmuuttajista merkittävä osa jää väliaikaisesti joko työttömäksi tai työvoiman ulkopuoliseksi. Selvityksen perusteella alueella tulisi panostaa maahanmuuttajien työllistymiseen ja integraatioon.

Pohjanmaan ely-keskuksen alueen työllisyyskehitys on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi merkittävästi ja oli alueella koko maan kärkeä. Tämä näkyy alueen yrityksissä paikoitellen pulana osaavasta työvoimasta.

KommentoiLuetuimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
  • Uutiset
  • Urheilu