Kiistellyn hulevesimaksun ensimmäiset laskut lähtevät kiinteistönomistajille Seinäjoella

SEINÄJOKI

Seinäjoen kaupunki lähettää loka-marraskuussa ensimmäisen kerran laskut hulevesien hallinnan aiheuttamista kuluista kiinteistöjen omistajille.

Maksu koskee asemakaava-alueelle rakennettuja kiinteistöjä, joille on myönnetty rakennuslupa. Hulevesi on maan pinnalle ja rakennusten katoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä ovat myös salaojavedet sekä piha- ja katualueiden ja puistojen valumavedet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiistellyn maksun vuosi sitten. Taksat perustuvat kiinteistön pinta-alaan kuuden eri maksuluokan mukaisesti. Maksua peritään maksimissaan 40 euroa vuodessa, jos kiinteistöllä eli tontilla on enintään yksi omakotitalo.

Maksulla katetaan hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Käytäntö perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Kommentoi


  • Uutiset
  • Urheilu