Merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi tehtyä hakemusta käsitelty jo viisi vuotta: Liitto teki kantelun

Kalatalouden keskusliitto on tehnyt kantelun oikeuskanslerin virastolle merimetson rauhoitusmääräyksistä poikkeamisen tarvittavien lupien pitkistä käsittelyajoista. Päätökset tekee Varsinais-Suomen ely-keskus.

Kantelua koskevassa tiedotteessa kerrotaan, että viime aikoina merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi tehtyjen poikkeuslupahakemusten käsittely on tyypillisesti kestänyt 8–10 kuukautta. Osalla hakemuksia toteutunut käsittelyaika on kuitenkin ollut pidempi.

Tiedotteen mukaan Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut tiedon, että odotettavissa oleva käsittelyaika poikkeamiseen tarvittavien lupien osalta olisi noin kolme kuukautta.

Kantelussa kiinnitetään huomiota muun muassa erään hakemuksen käsittelyn viivästymiseen, joka on tähän mennessä kestänyt runsaat viisi vuotta. Siitä ajasta asia on ollut vireillä Varsinais-Suomen ely-keskuksessa yli kaksi vuotta. Asiaa ei ole vielä ratkaistu.

Tiedotteessa kerrotaan, että poikkeuslupien hidas lupakäsittely mahdollistaa merimetson aiheuttamien vahinkojen ja haittojen kärjistymisen ja pahenemisen.

Tiedotteen mukaan vuonna 2017 tehtiin samankaltainen kantelu oikeuskanslerin virastoon poikkeusluvan pitkästä käsittelyajasta. Apulaisoikeuskansleri totesi tällöin ratkaisussaan, että käsittelyaika kantelussa esitetyssä yksittäisessä tapauksessa oli ollut kohtuuttoman pitkä.

KommentoiYmpäristö ja liikenne uusimmat  • Uutiset
  • Urheilu