Vaasalaisten mielipidettä kysytään: Ahventien opiskelija-asuntoalueelle on tulossa kaavamuutos

VAASA

Vaasan kaupungin kaavoituksessa tulee vireille asemakaavan muutos Ahventiellä Palosaarella.

Osa opiskelija-asuntojen rakennuksista korvataan mahdollisesti uudisrakennuksilla, ja joitakin rakennuksia voidaan korottaa uudella kerroksella.

Vaasalaisille järjestetään ensi viikolla etäyhteyksin tilaisuus, jossa asiaa esitellään, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Voas haluaa muutosta

Kaavamuutos tehdään Vaasan opiskelija-asuntosäätiön eli Voasin aloitteesta.

Tavoitteena on opiskelija-asuntojen määrän lisääminen ja alueen kehittäminen entistä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Opiskelija-asuntoalue on rakentunut useissa vaiheissa 1960-luvun lopulta 1990-luvulle.

Alueen VOAS 1 -rivitalokohdetta on esitetty suojeltavaksi rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus antoi asiasta kielteisen päätöksen, koska kohde ei täytä lain suojeluedellytyksiä. Päätöksestä on valitettu Ympäristöministeriölle, mutta päätöstä valituksesta ei ole vielä annettu.

Rivitalojen säilyttäminen ja kehittäminen vetovoimaisina opiskelija-asuntokohteina on todettu erittäin hankalaksi. Asunnoissa on laajoja korjaustarpeita ja rakennusteknisiä ongelmia. Ne eivät vastaa nykyajan asumistoiveita.

Asemakaavan luonnos on nähtävillä huhtikuun ajan kaupungin kaavoituksen verkkosivuilla.

Luonnoksesta järjestetään vuorovaikutustilaisuus etäyhteyksin torstaina 8. huhtikuuta kello 16 alkaen. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava viimeistään 6. huhtikuuta lähettämällä sähköpostia kaavan valmistelijalle osoitteeseen anne.majaneva@vaasa.fi.

Kommentoi
Ympäristö ja liikenne uusimmat  • Uutiset
  • Urheilu