Vaalipuheita

Mitä turvallisuus merkitsee?

Mieti hetki, mitä turvallisuus merkitsee sinulle? Kun esitämme tämän kysymyksen, saamme yhtä monta vastausta kuin on ihmisiä.

Minulle turvallisuus tarkoittaa sitä, että saamme tuntea olomme turvalliseksi jokapäiväisessä elämässämme kaikilla alueilla. Jotta voimme tuntea olomme turvalliseksi, meidän on tuettava monia erilaisia yhteiskunnan rakenteita. Haluan erityisesti korostaa perusteluissani mielenterveysongelmien, terveydenhuollon, elinympäristöjen, vanhusväestön ja poliisin työn turvallisuutta.

Turvallisuuteen liittyvissä perusteluissani sana ennaltaehkäisy kulkee punaisena lankana. Ennaltaehkäisevällä työllä säästämme taloudellisia resursseja ja ennen kaikkea inhimillistä kärsimystä. Ajatukseni heijastavat kriminologin ja psykologin koulutustani sekä 10 vuoden työkokemustani vankilassa, rikosuhripäivystyksessä ja nyt oikeuspsykiatriassa.

Tutkimukset osoittavat, että nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Meidän on investoitava mielenterveyshoitoon ja satsattava ennaltaehkäiseviin toimiin. Tämäntyyppiset investoinnit ovat erittäin tärkeitä, koska ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut voivat estää ongelmien lisääntymistä ja muuttumista vaikeasti hoidettaviksi. Meidän on laajennettava matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja lisäresursseilla. Valitettavasti sosiaali- ja terveyspalvelut eivät tällä hetkellä pysty vastaamaan nuorten mielenterveystarpeisiin, kasvattaen siten kalliin erikoissairaanhoidon jonoja.

Kaikilla tulee olla oikeus yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sukupuolesta, iästä, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Meidän on vähennettävä ihmisten välisiä terveyseroja ja ylläpidettävä hyvää asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Tärkeä turvallisuuskysymys on myös fyysinen ympäristö. Se voidaan suunnitella ja rakentaa siten, että se lisää eri asuinalueiden turvallisuutta. Fyysisesti turvallinen yhteiskunta on yhteiskunta, joka on ottanut turvallisuuden huomioon jo kaupunkisuunnittelussa.

Yhteisöllisyys ja naapurien välinen vuorovaikutus asuinalueilla lisää sosiaalista valvontaa. Sosiaalinen valvonta on ensimmäinen turvallisuustekijä, eikä se maksa mitään.

Väestö ikääntyy, ja ikääntyneiden palveluiden kysyntä kasvaa. Meidän on varmistettava, että vanhukset voivat hyvin sekä fyysisesti että henkisesti ja että he tuntevat olevansa tasa-arvoisia. Vanhukset tarvitsevat myös sosiaalista kanssakäymistä, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi kotona ja hoitokodeissa.

Poliisille pitäisi antaa lisää resursseja, koska nykyään monet rikostutkinnat jäävät tekemättä resurssien puutteen vuoksi. Suomessa on pohjoismaisiin naapureihimme verrattuna vähiten resursseja. Resursseja tulee panostaa ennaltaehkäisevään työhön sekä yhteistyöhön poliisin ja kunnallisten toimijoiden, kuten viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten, kanssa paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi. Turvallisuus on yksi ihmisen tärkeimmistä perustarpeista kaikissa elämänvaiheissa.

Sari Somppi (r.)

kriminologi, psykologi

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje