Vaalipuheita

Senioreiden arjessa selviytyminen

Suomen väestörakenteessa tapahtuu tänä päivänä suuria muutoksia. Syntyvien lasten määrä on jo useita vuosia ollut laskussa ja ikääntyvien määrä kasvaa koko ajan. Kun ikäihmisten määrä lisääntyy nopeasti tulevinakin vuosina, tuo se meille monenlaisia haasteita nopeassa tahdissa. Tutkimusten mukaan eniten sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävistä kymmenesosasta väestöä kolmannes on ikääntyneitä. Suurimmat sotekustannukset aiheutuvat juuri vanhuspalveluiden asiakkaista. Siksi onkin tärkeää suunnata katse ikääntyneiden palveluihin, että he saavat tarvittavaa tukea terveytensä, toimintakykynsä ja elä-mäntasonsa ylläpitämiseen.

Monet ikääntyneet ihmiset ovat nykyään hyväkuntoisia ja elävät aktiivista arkea toimintakykyisinä eläkeläisinä. He toivovat säilyttävänsä toimintakykynsä niin, että voivat asua kotona tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään ja itsenäisesti. Sen vuoksi ikääntyneiden palveluiden tulee olla koko Suomessa kehittämisen kohteena, jos ajattelemme sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden hillitsevän kustannusten kasvua.

Kun ikääntyneiden määrä kasvaa näin voimakkaasti ja samanaikaisesti työikäinen väestö vähenee, olemme pakotettuja miettimään, suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia ratkaisuja kaikkien ikääntyneiden palvelutarjontaan. Tulemme tarvitsemaan yhä enemmän hyvinvointia edistäviä ja sairauksia ennaltaehkäiseviä palveluita. Yhtenä toimintakelpoisem-pana ratkaisuna voisivat olla seniorineuvolat, joita onkin jo käytössä useilla hyvinvointialueilla.

Seniorineuvolat on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, jotka eivät ole kotihoidon palveluiden piirissä. Neuvolat toimivat matalan kynnyksen palveluperiaatteella, jonne on helppo tulla erilaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Taloudellista mittavaa hyötyä syntyy sairauksien varhaisesta toteamisesta ja ennaltaehkäisemistä ja hoidon ajoissa aloituksesta. Saati sitten inhimillisestä hyödystä jokaiselle ikääntyvälle sairauksien varhaisesta toteamisesta ja hoidon aloituksesta.

Seniorineuvolatoiminnalla lisäämme ikäihmisten hyvinvointia ja siirrämme kotihoidon palveluiden tarvetta. Hyvät ennaltaehkäisevät seniorineuvolapalvelut laskevat varmasti myös vanhuspalveluiden tuottamisen kustannuksia. Jo pienillä lisäyksillä voimme lisätä helposti toteutettavia palveluita tukemaan hyväkuntoisten eläkeläisten terveyttä esimerkiksi oma-toimipisteiden avulla. Hyväkuntoiset eläkeläiset tarvitsevat terveyttä ylläpitävää tietoa ja keinoja oman terveydentilan seurantaan.

Seniorineuvolapalvelut olisivatkin nyt oivallista sijoittaa tulevien soteasemien palvelukokonaisuuteen ja tuoda siten nämä lähipalveluina ikääntyvälle väestölle.

Jari Kivimäki (sd.)

JHL:n pääluottamusmies

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje