Yleisöltä

ADHD-oireisten aikuisten palvelupolkuihin panostettava

Jaa artikkeli

ADHD on yleinen neuropsykiatrinen häiriö myös aikuisilla. Käypä hoito -suosituksen mukaan aikuisilla esiintyvyys on 2,5–3,4 % ja karkean arvion mukaan tämä tarkoittaa, että Suomessa on 110 000–150 000 ADHD-oireista aikuista.

ADHD-oirekuva on hyvin yksilöllinen ja moninainen sekä jää helposti tunnistamatta. Tuoreen tutkimuksen ja kokemuksemme mukaan aikuisen ADHD-tutkimukset käynnistyvät usein jonkin toisen terveyspulman tai oireen selvittelyillä tai hoidolla.

Taloustutkimus selvitti kesän 2021 aikana ADHD-oireisten aikuisten kokemuksia palvelupolkuihin liittyen. Tutkimuksen mukaan aikuisen ADHD:n hoitoon liittyi haasteita kaikissa palvelupolun vaiheissa; tutkimuksiin pääsy on hidasta, tutkimusprosessit ovat pitkiä ja hoitopoluissa on paljon vaihtelua alueesta riippuen.

Uudella hyvinvointialueella on ehdottoman tärkeää kiinnittää huomiota ADHD-oireisten aikuisten yhdenvertaisiin palveluihin ja selkeisiin palvelupolkuihin, jotta apua ja tukea on mahdollista saada oikea-aikaisesti.

Pidämme ongelmallisena sitä, että tukea, tietoa ja materiaaleja tarjotaan varsin vähän kaikissa hoitopolun vaiheissa. Taloustutkimuksen tuoreen tiedon perusteella hoitosuunnitelmia oli tehty vain alle puolelle vastanneista ja kuntoutussuunnitelma puolestaan vain joka viidennelle.

Diagnoosi itsessään ei kuitenkaan yksin ratkaise arjessa koettuja haasteita, vaan tarvitaan tietoa oirekuvasta, yksilöllisesti suunniteltuja tukitoimia sekä aktiivista hoidon seurantaa. Tutkimustiedon mukaan ADHD vaikuttaa merkittävästi kokemukseen elämänlaadusta ja etenkin hoitamaton ADHD voi haitata sosiaalisia suhteita, opintoja ja työllistymistä sekä muodostaa riskin syrjäytymiselle. Tämä on paitsi inhimillinen tragedia myös yhteiskunnallisesti kallista.

Pidämme tärkeänä, että hyvinvointialueellemme luotaisiin selkeä ja yhdenvertainen palvelupolku aikuisen ADHD:n hoitoon ja kuntoutukseen. Tutkimuksiin sekä hoidon ja tuen piiriin tulisi päästä nopeasti ja kynnyksettömästi. Hyvä ja toimiva palvelupolku edellyttää monialaista yhteistyötä, erityisosaamista neuropsykiatrisiin oirekuviin liittyen sekä henkilön kokonaistilanteen huomioimista.

Lisäksi vastuu palvelupolun hahmottamisesta ja itselleen kuuluvien palvelujen saamisesta ei voi jäädä yksilön vastuulle.

Me Pohjanmaan ADHD-yhdistyksestä osallistumme mielellämme omalta osaltamme niin ADHD-oireisten aikuisten, kuin lastenkin hyvinvoinnin edistämiseen hyvinvointialueellamme järjestämällä vertaisryhmätoimintaa sekä tarjoamalla kokemustietoa kehittämistyön tueksi. Vertaistuella on tutkitusti merkittävä rooli ADHD-oireisten aikuisten tukena.

Yhdistyksemme antaa mielellään lisätietoa ADHD:een liittyen. Vain yhteistyöllä voimme edistää alueemme hyvinvoinnin ja terveyden toteutumista!

Tuija Kivioja

puheenjohtaja/hallitus

Pohjanmaan ADHD-yhdistys ry

Österbottens ADHD-förening rf

    Jaa artikkeli