Aluevaalit lähestyvät

Historialliset vaalit ovat aivan tuossa tuokiossa. Monelle asukkaalle asia on vielä outo ja tuntematon, päättäjätkin ovat osittain tuntemattoman edessä, miten palvelut tulevat jatkossa järjestetyksi ja miten hyvinvointi alueen talous kestää palvelutarpeet.

Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen vuoden 2023 alusta tarkoittaa, että sosiaali-terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta maakunnalle järjestettäviksi palveluiksi.

Täältä alueen eteläisimmän kunnan näkövinkkelistä katsottuna muutos tulee olemaan suurempaa kuin alueen keskuspaikalla Seinäjoella.

Näkemykseni on, että Seinäjoella varmimmin palvelut tulevat olemaan fyysisesti nykyisillä paikoilla. Alueen reuna-alueilla muutos tulee olemaan suurempaa, mutta muutos voi olla positiivinenkin, kotiin tuotavien palvelujen muodossa. Kehittyvän digitalisaation myötä aukeaa uusia toimintatapoja.

Etelä-Pohjanmaan alueelle muodostuu 1+7 sote-keskusten päätoimipistettä, me Suupohjassa kuulumme eteläisen alueen sotekeskukseen, joka tulee olemaan Kauhajoella.

Erityisen tärkeää on että joka kuntaan jää terveysasema.

Saatavuuden yhdenvertaisuus ja laadukkaat palvelut on oltava läheltä saatavissa, josta pääsee hoitoon ja hoitopolulle yhdellä yhteydenotolla.

Tavoite on kuitenkin kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja.

Ammattitaitoisen henkilökunnan saanti on erityisen tärkeää, kuin myös henkilökunnan hyvinvointi ja työssä jaksaminen.

Yritykset ja kolmas sektori on otettava palvelutuotantoon mukaan.

Pienille yrityksille on taattava mahdollisuus päästä tarjoamaan palvelujaan palvelusetelillä ja ostopalveluna. Näin varmistetaan monipuolinen hoiva ja ihmisillä säilyy valinnanvapaus palvelujen ostossa.

Palo- ja pelastustoimen tärkeyden voi todeta tehtävien määrästä, joita vuonna 2019 on alueellamme ollut 5 032, joista ensivastetehtäviä 1 633 eli noin 32 %. Pelastustoimen rahoitusosuus hyvinvointialueen kustannuksista on 2,3 %, sopimuspalokuntien vastaava osuus on 0,34 %. Sopimuspalokuntien olemassaolo ja toimintaedellytykset on turvattava, sillä sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa sisäistä turvallisuutta ja pelastustoimen järjestämistä.

Ihannetilanne olisi että tulevaan hyvinvointialueen valtuustoon tulisi valituksi hyviä, osaavia ja asiaan paneutuvia henkilöitä suhteellisen tasaisesti koko Etelä-Pohjanmaan alueelta. Näin olisi konkreettisia näkökulmia eri kunnista, siksi on erityisen tärkeää, että kaikki äänioikeutetut käyttävät äänioikeuttaan, sillä tämä uudistus tulee koskettamaan meitä jokaista asukasta vauvasta vaariin.

Pirjo-Liisa Ketola (kesk.)

aluevaaliehdokas, kunnanvaltuutettu,

perusturvalautakunnan pj.

Isojoki

    Jaa artikkeli