Aluevaltuuston tehtävät ja haasteet

Aluevaaleissa valittava aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022 työnsä. Tehtävä on erittäin vaativa ja poikkeuksellisen haastava.

Suomessa on valmisteltu ’’suurta sote-uudistusta’’ useamman hallituskauden, milloin mistäkin näkökulmasta. Sen välttämättömyys on ollut tiedossa pitkän aikaa. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on väestön ikääntyminen ja sote-tarpeiden kasvu eli ns. huoltosuhde on taloudellisesti hallitsematon.

Hallituksen valmistelema ja eduskunnan päättämä sote-laki on pitkäaikaisesta ja monipolvisesta valmistelusta huolimatta väkisin runnottu aikaansaannos.

Eduskunnassa päätettäessä todettiin lähes kaikista ryhmistä, että lakiin sisältyy paljon ns. valuvikoja, mutta aika ei enää antanut myöden palata lähtöruutuun.

Valuviat voidaan yhteistyössä korjata, siinä työssä myös aluevaltuustolla on oma tehtävänsä, vaikka itse lakipäätökset tekee eduskunta.

Meillä Laihialla on valmistauduttu sote-uudistukseen jo kolmatta valtuustokautta. Meillä on asian päällä paikallinen sote-työryhmä, olemme käyneet asioita läpi uudistuksen valmistelun koko ajanjakson, asiantuntijoina Laihian kunnalla on valtakunnalliset sotegurut Jarmo Korhonen ja Petri Leino. Olemme saaneet asiantuntevaa sparrausta heiltä missä milloinkin asian valmistelussa mennään arjessa ja tulevissa palveluissa.

Meillä on ollut lähtökohtana se tärkein, eli keskiössä on ihminen ja miten hänen palvelunsa turvataan tänään ja tulevaisuudessa.

Paikallisen sote-työryhmän pj:na olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että uudistus kyetään viemään läpi käytännönkin tasolla, kun vain löytyy halua ja tahtoa toteuttaa yhteisymmärryksessä asiat päätökseen. Populismilla ei pitkälle päästä.

Alueellisesti sote-asiat on saatava heti alussa oikeisiin uomiin, aikaa ei ole hukattavaksi. Vahvana mielipiteenä uuden hyvinvointialueen pitää ottaa aktiivinen ote siihen, että asukkaan palvelut taataan siten, että niin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluvalikoima on käytössä aktiivisesti.

Sote-lainsäädännön kirkkain johtoajatushan on mahdollisimman nopea hoitoonpääsy ja sosiaalisektorin palvelujen oikea-aikainen saanti. Täten kustannusten kasvu pysyy hallinnassa kokonaisvaltaisesti.

Ei myöskään voi unohtaa palo- ja pelastustoimintaa, joka tukee ihmisen arkea hädänhetkellä. On hyvä, että sekin sisältyy tähän uudistukseen.

Sauli Tuomela (kok.)

aluevaaliehdokas

Laihia

    Jaa artikkeli