Yleisöltä

Asiakasturvallisuus hyvinvointialueilla tulee varmistaa

Jaa artikkeli

Asiakas- ja potilasturvallisuus on vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden järjestämisvastuisia tehtäviä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Terveydenhuollon on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin.

Ansiokasta uudessa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa on, että asiakas- ja potilasturvallisuutta edistetään nyt yhtäaikaisesti ja ne tulee saada samalle viivalle.

Sosiaalihuollossa asiakasturvallisuus tarkoittaa sitä, että palvelut järjestetään ja tuotetaan niin, että asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu. Tämän kehittyminen tarvitsee vielä sosiaalihuollon oman alan lähtökohdista tehtävää tutkimusta ja kehittämistyötä, johon laaja sosiaalityön ja hoivan tutkimus tuottaa jo vastauksia.

Aluevaltuutetuilla on keskeinen rooli siinä, miten asiakasturvallisuus hyvinvointialueilla toteutuu. Aito integraatio ei ole sitä, että otetaan terveydenhuollon käytännöt ja käsitteet ja ruvetaan soveltamaan niitä sosiaalihuoltoon.

Sosiaalihuollon tehtävä on kantaa huolta apua tarvitsevien kansalaisten ja asiakkaidensa koko elämäntilanteesta, tarvittaessa rinnalla kulkien myös pitkäkestoisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa tulevaa rakentaen. Huolta on myös erityistä tukea tarvitsevista ja niistä, jotka eivät kykene hakemaan tarvitsemiaan palveluja.

Aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialueen budjetista ja palvelustrategiasta. Niillä on nyt tuhannen taalan paikka kehittää sote-palveluja toimivammiksi, käyttää resursseja viisaammin, parantaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen tasoa ja integraatiota, ehkäistä kalliin erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen tarvetta. Myös valvontaa ja omavalvontaa tulee resursoida.

Pohjanmaan tulevalla hyvinvointialueella on tehty Vaasan sairaanhoitopiirissä jo pitkään työtä potilasturvallisuuden hyväksi. Nykyisen Asiakas- ja potilasturvallisuuden valtakunnallisen keskuksen tehtäviin kuuluvat mm. kehittäminen ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026, vältämme vältettävissä olevan haitan. Se tarkoittaa, että otamme hyvinvointialueilla käyttöön parhaaseen tutkimustietoon perustuvat suositukset niin, että johto, ammattilaiset, potilaat ja asiakkaat kaikista organisaatioista voivat saada niistä hyödyn toimintaansa.

Yksi strategisista kärjistä on toiminta yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Tällä lisätään osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi. Asiakkaat voivat hyvin, kun he saavat valtiolta ja aluevaltuuston päättäminä riittävät resurssit tarvitsemansa hoidon, palvelujen ja tuen järjestämiseen. Käytännössä asiakasturvallisuus tarkoittaa sitä, että saat läheisellesi esimerkiksi tarvittavat vanhuspalvelut oikea-aikaisesti tai saat tukea itsellesi ja perheen arkeen tarpeen mukaan, kun omat voimat eivät riitä.

Toinen strateginen kärki on satsaus hyvinvoiviin ja osaaviin ammattilaisiin. Aluevaltuutetuilla hyvinvointialueidensa päättäjinä on nyt näytön paikka kehittää sote-henkilöstön veto- ja pitovoimaa pelastuspalveluja unohtamatta.

Arto Rautajoki

kehitysjohtaja, YTT

SONet BOTNIA

Seinäjoki

  Kommentoi

  Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

  Jaa artikkeli

  Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

  Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

  Tilaa uutiskirje