Ei tingitä turvallisuudesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Hädän hetkellä sekunnit ja minuutit ovat elintärkeitä, ja odottavan aika on pitkä. Miten nopeasti saan apua tulipalossa, liikenneonnettomuudessa tai luonnon poikkeusilmiöiden uhatessa? Onko kotipaikkakuntani paloasemalla välittömässä lähtövalmiudessa riittävästi pelastusalan ammattilaisia?

Pelastustoimen palvelut siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi sote-palvelujen rinnalla. Aluevaltuustot päättävät jatkossa muun muassa hyvinvointialueen strategiasta, palvelutasosta sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Tulevat aluevaltuutetut ovat paljon vartijoita, sillä ihmisten turvallisuudesta ja pelastustoimelle asetetuista lakisääteisistä velvoitteista ei voi tinkiä. Asukkaiden on pystyttävä jatkossakin luottamaan pelastustoimen toimintakykyyn ja riittävään ammattihenkilöstön määrään, jotta apu saapuu ajoissa hädän hetkellä. Tätä luottamusta ei saa menettää lyhytnäköisillä säästöillä.

Pelastustoimi ja ensihoito ovat kansalaisille yhteisiä peruspalveluja. Alueellisessa päätöksenteossa päättäjien on ymmärrettävä pelastamisen ja auttamisen tärkeys. Pelastus- ja ensihoidon palvelujen taso ja saavutettavuus turvataan ensisijaisesti riittävällä rahoituksella.

Pelastustoimessa on yleisesti tunnistettu rahoitusvaje. Hyvinvointialueiden on kurottava kunnilta periytyvä rahoitusvaje umpeen ja sitouduttava kehittämään pelastustoimea vakaalla ja pitkäjänteisellä resursoinnilla.

Pelastustoimea kurittaa lisäksi palomiespula Helsingistä Utsjoelle. Etelä-Pohjanmaalla kilpailemme samasta työvoimasta muiden hyvinvointialueiden kanssa. Pelastusalan ja alueen pito- ja vetovoimatekijöiden on oltava kunnossa, jotta henkilöstöä saadaan jatkossakin töihin alueen pelastuslaitokseen.

Kansalaiset arvostavat pelastusalan henkilöstöä. Tämän arvostuksen on näyttävä myös palkkauksessa. Palkan on vastattava työn vaatimuksia sekä monipuolista osaamista pelastustoimen ja ensihoidon tehtävissä. Palomiehiä on oltava riittävästi työvuorossa, jotta työntekijän fyysinen ja henkinen työkuorma ei kasva kestämättömäksi. Työhyvinvointia tukevat työolot ja -suhteet on varmistettava pelastuslaitoksissa. Ammattitaitoa on pidettävä yllä koulutuksilla ja harjoituksilla, jotta tosipaikan tullen ihmishenki pelastuu.

Valtuutetun on tunnettava pelastustoimen tehtävä sekä alueensa turvallisuustarpeet tehdessään päätöksiä turvallisuuden tasosta alueellaan. Aluevaaleissa kannattaa äänestää, ja antaa ääni alueen pelastuspalvelut turvaavalle ehdokkaalle.

Kim Nikula

järjestön johtaja

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Tuomas Vaismaa

puheenjohtaja

Seinäjoen alueen palohenkilöstö

    Jaa artikkeli