Yleisöltä

Empatiaa ja erityistaitoja tukevat rakenteet kouluihin

Päätoimittaja Mantila toi esiin ajankohtaisen haasteen kirjoittaessaan sodan aiheuttamista paineista kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä hallinnolle (Ilkka-Pohjalainen 23.4.2022).

Jo aiemmin talvella lehti nosti esiin ”yllättäen” kouluun saapuvat oppilaat työperusteisen maahanmuuton yhteydessä. Moni opettaja tietää, että tuntisuunnitelma vaihtuu lennosta b- tai c-suunnitelmaan välitunnin tapahtumien, hampaan irtoamisen, tai jonkun muun matala-asteisen poikkeustilan vuoksi. Entä kun opettajat kulkevat kriisistä toiseen? Kuinka vastata koulun ja jopa Suomen ulkopuolelta tuleviin paineisiin?

Mantila viittaa Opettaja-lehdessä (7/22) esitettyyn tutkimustulokseen siitä, että opettajat ajautuvat terapeutin rooliin tukiessaan kovia kokeneita oppilaitaan. Kyseisen hankkeen mukaan osa opettajista kuitenkin pyrki tietoisesti säilyttämään asemansa ”vain” opettajana.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa olemme osana Euroopan laajuista Horisontti-rahoitteista hanketta tutkineet sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten, tulkkien sekä oppilaiden kokemuksia monikulttuurisissa kasvatuskonteksteissa Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Pian päättyvän Lasten ja nuorten osallisuuden pedagogiikkaa kouluissa ja kasvatusyhteisöissä – moninaisen kotoutumisen tutkimus- ja innovaatioprojektin (Child-up 2019–2022) tulosten pohjalta Mantilan ja Opettaja-lehden uutisointiin on helppo yhtyä.

Opettajat, jotka ajautuvat terapeutin rooliin oppilaitaan tukiessaan, tekevät työtään empaattisesti. He todennäköisesti ajattelevat opettavansa oppilasta, eivät jotakin ainetta. He kohtaavat lapset ja nuoret kokonaisina yksilöinä heitä kuunnellen ja heille aikaa antaen.

He toteuttavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden velvoitteita tukiessaan paitsi oppilaidensa tietojen ja taitojen, myös identiteetin kehittymistä.

Selvää on, että raja tulee vastaan poikkeustilanteiden pitkittyessä, uusiutuessa ja muuntuessa. Työhön liittyvien ammatillisten, eettisten tai inhimillisten rajojen paukkuminen ei saa jäädä opettajan, saati oppilaan ongelmaksi. Oppilas tarvitsee tukea, ja niin tarvitsee opettajakin.

On työnantajan velvollisuus huolehtia työn puitteista ja työhyvinvointia tukevien toimien tarjoamisesta. Opettajien asiantuntijatasoinen palkkaus ei ole liioiteltu ajatus, sillä erityistaitoja tämän päivän koulussa tarvitaan. Se, että koulut resursoidaan riittävästi ja moniammatillisesti sataa koko yhteiskunnan laariin.

Henna Jousmäki

projektipäällikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje