Yleisöltä

Energiakriisiin vastaamisen on ulotuttava tätä talvea pidemmälle

Energian riittävyys on tämän ja ensi talven kriittinen kysymys Euroopassa. Kyseessä on nyt ennen kaikkea energian saatavuuskriisi, ja koska tarjontaa ei ole lisättävissä tuontienergialla tarvitulla aikataululla korvamaan Venäjän tuonnin vähentymistä, on EU:n ja Suomen toimittava hintojen hillitsemiseksi.

Toimet ovat jo auttaneetkin, ja hinnan nousu on kääntynyt. Silti töitä riittää. Osittain hintojen vakaantuminen johtuu vain lämpimästä syksystä, mutta myös kaasuvarastoja on saatu hyvin täyteen. Keskisessä Euroopassa juuri kaasu on kriittinen lämmitys- ja teollisuuden energian lähde ja joissain maissa myös kriittinen sähkön tuotannossa.

Maakaasun hinta on yli kymmenkertaistunut viime vuodesta, ja Eurooppa maksaa kaasusta nyt pahimmillaan jopa kolme kertaa enemmän kuin Aasia ja kymmenen kertaa enemmän kuin Yhdysvallat. Euroopan komissio esitti siksi jäsenmaille kuukauden sisään kaksi hätäpakettia, joilla pyritään hillitsemään energiakriisiä ja energian hintojen nousua.

Ensimmäinen asetus hätätoimenpiteistä hyväksyttiin jäsenmaiden neuvostossa syyskuun lopussa ja toinen on määrä hyväksyä 24. marraskuuta pidettävässä ylimääräisessä energiaministereiden kokouksessa. Toimenpiteitä kohdennettaisiin erityisesti sähkön ja lämmön tuotannossa käytettävän kaasun tarjonnan ja kysynnän epätasapainoon sekä sähkön hintaan.

Euroopan sähkömarkkinoilla kallein tuotantomuoto asettaa kunkin tunnin hinnan kaikelle sille sähkölle, joka tarvitaan sen hetkisen kysynnän täyttämiseksi. Siksi, vaikka kallistuneen kaasun tarve on Suomessa Keski-Eurooppaa vähäisempi ja olemme puolittaneet kaasun kulutuksemme viime vuodesta, olemme silti tilanteessa jossa se vähäinenkin maakaasulla tuotettava sähkö määrittää myös uusiutuvilla, vesi- ja ydinvoimalla tuotetun sähkön hinnan.

Tästä johtuvista odottamattoman suurista voitoista kerätään niin kutsuttu windfall-maksu valtioille, joka voidaan edelleen kohdentaa avuksi korkeasta sähkön hinnasta kärsiville. Suomessa toimia on jo esitetty kotitalouksille.

Tulevana talvena energian järkevä käyttö on välttämätöntä hintapiikkien tasaamiseksi. EU:n jäsenmaat ovat yhdessä hyväksyneet vapaaehtoiset 10 prosentin vähennystavoitteet sähkön ja kaasun kulutukselle sekä sitovan viiden prosentin vähennystavoitteen kuukausittaisten sähkönkulutushuippujen tasaamiseksi. Kulutushuiput ovat välillinen riski hintavakauteen, sillä niihin varautuminen nostaa sähkön futuurien hintaa. Suomen esillä pitämät vakuudet ovat osa tätä haastetta.

Ensi vuoden talvea ajatellen on olennaista vaikuttaa EU:n energiantuonnin monipuolistamiseen ja yhteishankintojen – joilla kaasun hintaa ajetaan alas keskinäisen kilpailun sijaan – vahvistamiseen, jotta olisimme riippumattomampia fossiilisen energian hintaheilahteluista sekä lopettaisimme hyökkäyssotaa käyvän Venäjän rahoittamisen fossiilisen tuontienergian ostamisella. Yhteishankintojen toteuttaminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä ja niiden ensisijainen tarkoitus on varmistaa EU:n kaasuvarastojen täydennys ensi vuoden talvea varten.

Pitkällä aikavälillä on hyvin tärkeää, että sekä EU-tasolla että jäsenmaissa päätetyt toimenpiteet tukevat myös siirtymää puhtaisiin energialähteisiin eivätkä vaaranna energiatehokkuudelle asetettuja tavoitteita. Hintoihin puuttuminen ei saa nostaa maakaasun kysyntää, ja luvituksia uusiutuville energioille, vedylle ja puhtaassa energiajärjestelmässä tarvittavalle tuotannolle on nopeutettava – myös Suomessa. Tämä on oleellinen osa energiakriisin tarjontapuolen kysymystä.

Pelkkä kuluttajahintojen kompensoiminen ja vähennystavoitteet eivät siis riitä, vaan on puututtava hinnannousuun, koska se on myös todella iso osa inflaatiota. Inflaatio ja hintojen nousu ovat todellinen huoli niin EU:ssa, Suomessa kuin jokaisessa kodissa.

Miapetra Kumpula-Natri (sd.)

europarlamentaarikko

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje