Yleisöltä

Etelä-Pohjanmaa asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana

OECD:n arvioissa terveydenhuollon kustannuksista 13 prosenttia kuluu virheiden ja haittojen korjaamiseen. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi, että Suomessa haitat aiheuttavat yli miljardin vuosikulut.

Kun kulut jaetaan hyvinvointialueittain, maksaa korjaaminen Etelä-Pohjanmaalla joka vuosi 35 miljoonaa. Summa sisältää vain terveydenhuollon osuuden. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuspuutteiden lisäkustannuksista ei ole tietoa. Haittatapahtumista yli puolet olisi vältettävissä ennakoimalla ja suojautumalla riskeiltä. Turvallisuustyö myös vähentää inhimillistä kärsimystä.

STM on julkaissut kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026. Toteutumista seurataan myös kansainvälisin mittarein.

Tavoite on, että Suomesta tulee viidessä vuodessa turvallisuuden mallimaa siten, että käytäntömme perustuvat parhaaseen tutkittuun tietoon.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen valtakunnallisena tehtävänä on koordinoida toimeenpanoa auttamalla ja tukemalla hyvinvointialueita. Keskuksessa valmistuu konkreettinen toimenpideohjelma ja itsearvioinnin mittaristo. Keskus tuottaa materiaaleja ja jakaa tietoa, kokoaa asiantuntijat kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä verkostoihin, sekä toteuttaa toimeenpanon seurannan ja arvioinnin.

Hyvinvointialueella juuri nyt tehtävät päätökset vaikuttavat tulevien vuosien asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Turvallisuutta varmistavat rakenteet, menettelyt ja vastuut kannattaa sisällyttää johtamisjärjestelmiin ja seurantatietoa kerätä ja arvioida jatkuvasti.

Tämä tarkoittaa asiakas- ja potilasturvallisuuden tavoitteiden kirjoittamista hyvinvointialueen strategioihin ja turvallisuusasioiden säännöllistä esittelyä hyvinvointialueen päättäville ja arvioiville toimielimille. Kriittistä on myös sisällyttää asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laatua varmistavat kriteerit ostopalvelu- ja ulkoistamissopimuksiin.

Keskus on julkaissut hyvinvointialueiden valmistelun tueksi molempiin tarkistuslistat. Lakisääteinen omavalvontaohjelma on hyvinvointialueen turvallisuustyökalu, jolla varmistetaan, että palveluiden asiakas- ja potilasturvallisuus sekä laatu ovat riittävän tasoista. Ohjelmasta keskus julkaisee mallikuvauksen marraskuussa. Toiminta edellyttää hyvinvointialueella myös riittävät turvallisuusosaamisen resurssit. Ehkäisy on monin verroin edullisempaa kuin jälkikorjaaminen.

Etelä-Pohjanmaan vahvuutena on toimintakulttuurin yhtenäisyys. Jo käytössä oleva yhteinen tietojärjestelmä mahdollistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantatietojen monipuolisen tarkastelun ja kehittämiskohteiden määrittelyn. Johtavat viranhaltijat ja asiantuntijat seuraavat tietoa monikanavaisesti.

Kansallisen strategian toimeenpano ohjaa vahvasti rakenteiden ja toiminnan kehittämistä. Hyvinvointialueelle laadittavan omavalvontaohjelman ja siihen liittyvien omavalvonta- ja potilasturvallisuussuunnitelmien tarkoituksena on varmistaa, että alueen asukkaat saavat laadukasta ja turvallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Riskit kasvavat murroksissa. Turvallisuuden varmistaminen on osa hyvinvointialueen järjestämisvastuuta. Strategian toimeenpano ohjaa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin. Päättäjillä on strategisen päätöksenteon paikka.

Hanna Toiviainen

ohjelmapäällikkö, FT (kansanterveys), YTM

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Anne Kiviluoma

laatupäällikkö, TtM

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ohjelmapäällikkö, FT (kansanterveys), YTM

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Anne Kiviluoma

laatupäällikkö, TtM

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje