Yleisöltä

Hyvällä sivistyspohjalla Suomi pärjää, ei nurkkapatriotismilla

Kun menin 1960-luvun alussa pienessä itärajan kunnassa keskikouluun, ensimmäisellä luokalla alkoi ruotsin opiskelu. Uusi kieli tuntui kiehtovalta, mutta pian oli tietenkin ymmärrettävä, että ruotsin, kuten muukin oppiminen, vaati työtä. Opiskelu oli kuitenkin keskeinen väline sivistyksen, siis elämän ja maailman ymmärtämisen kartuttamiseen ja vähävaraiselle väestölle oli väylä parempaan sosioekonomiseen asemaan ja kohtuulliseen toimeentuloon. Ja sitähän se on nykyäänkin.

Tältä pohjalta tuntuu suorastaan typerältä, että jokin oppiaine, joka on osana turvaamassa pienen kansakunnan hyvää ja laaja-alaista yleissivistystä, nimetään pakko-oppiaineeksi. Tuo termi sopii lähinnä entisen itänaapurin kouluissa propagandana tuputettuun marxismi-leninismiin.

Marcus Toppari (ps.) puolusteli Ilkka-Pohjalaisessa perussuomalaisten ns. suomalaisuusohjelmaa ja hyökkäsi selkeästi ruotsin kielen opetusta vastaan. Hän yritti tyypillisen populistiseen sävyyn perustella näkemyksiään Åbo Akademin ja yhteistyöyliopistojen tutkimuksen muutamilla prosenttiluvuilla.

Jos kyseiseen tutkimukseen tutustuu hieman syvällisemmin, varsinkin niiden tieteellisen pohdiskelun ja johtopäätösten osioon, Topparin käsitys ruotsin kielen opetuksen tarpeettomuudesta, tuntuu vähintäänkin omituiselta.

Kehottaisinkin Topparia tutustumaan perusteellisemmin em. tutkimuksen lisäksi myös Ville Pitkäsen ja Jussi Westisen laajaan tutkimukseen ”Puhut sie ruotsia?” vuodelta 2017. Kyseinen tutkimus tuo selkeästi esille myös perussuomalaisten hyvin negatiiviset asenteet ruotsin kieltä kohtaan verrattuna kaikkiin muihin puolueisiin.

Poliittiselle populismille on tyypillistä, että möläytetään, jotakin ihmisten negatiivisia tunnetiloja hyödyntäviä ja ”potutukseen” näennäisratkaisuja tarjoavia teesejä ajattelematta juurikaan niiden mahdollisia seurauksia.

Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, jossa monenlaisen yhteistyön merkitys Ruotsin kanssa on korostumassa, perussuomalaisten äärikansallinen ohjelma ja Topparin kannanotot hämmästyttävät. Lisäksi hän ei juurikaan mieti, mitä ruotsin opetuksesta luopuminen ajan mittaan merkitsisi maamme suomen- ja ruotsinkielisten väestönosien välisille suhteille.

Ruotsin kielen opetuksesta luopuminen vähentäisi merkittävästi kontakteja väestönosan välillä, jolloin kielestä tulisi vahvasti eristävä ja erotteleva tekijä maamme sisälle. Syrjintäkiellon vuoksihan ruotsinkielisillä täytyisi tällöin olla myös perustuslaillinen oikeus luopua suomen opiskelusta.

Toppari esittää eri kieliryhmien välisen kommunikoinnin välineeksi jotakin yhteistä vierasta kieltä, esimerkiksi nyt jo dominoivaa englantia.

Äidinkieli on kuitenkin aina osa kulttuurista identiteettiä, jonka erilaiset sisällöt ja niihin perustuva kulttuurinen ymmärtäminen jäävät usein eri osapuolille vieraalla kielellä tapahtuvassa kommunikoinnissa varsin pinnallisiksi ja virallisluontoisiksi.

Meille suomenkielisille, joita on varsin vähän, muiden kielten monipuolinen opiskelu on paras väline, jolla pysymme välittämään oman kulttuurimme sisältöä ja rikkautta muita kieliä puhuville. Fyysisesti meitä lähellä olevat kielialueet, Ruotsi, muut pohjoismaat ja Viro, joihin meillä on eniten arkikontakteja, ovat tässä tietenkin erityisasemassa.

Eri kulttuurien ymmärtäminen ja siihen liittyvä arvostus ja kunnioitus on keskeinen osa eurooppalaista rauhantyötä. Tässä työssä me olemme olleet laajan yleissivistyksen ja monipuolisen kielitaidon avulla aktiivisesti mukana.

Valitettavasti nyt tuntuvat voimistuneen käsitykset, että varsinkin perusopetuksesta voidaan mm. digitalisaatioon vedoten tinkiä yhdestä jos toisestakin kohdasta. Visio-motorisen kehittymisen kannalta tärkeä käsialakirjoitus katosi jo kauan sitten, luovalle ajattelulle tärkeä kirjallisuuden lukeminen korvautuu varmaan kohta äänikirjoilla ja typerät oppiaineiden leimaamiset pakkoaineiksi voimistuvat.

Olisikin todella toivottavaa, ettei kukaan kansanedustajaehdokas ottaisi yhtään tällaista vouhotusta ääntenkalastelun välineiksi.

Yrjö Heikkinen (sd.)

Lapua

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje