Yleisöltä

Hyvinvointialueen toimivuuden A ja O

Jaa artikkeli

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa aivan keskeistä on perusterveydenhuollon toimintakyvyn parantaminen ja onnistuminen tässä tehtävässä mahdollisimman hyvin.

Ilman hyvin toimivia perusterveydenhuollon yksiköitä ja palveluja uudistuksessa ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja hillitä kustannusten kasvua.

Perusterveyshuollon toiminta on monin paikoin ollut suurissa vaikeuksissa. Erityisesti jatkuva lääkäripula ja ja lääkäreiden vaihtuvuus on johtanut pitkiin hoitojonoihin ja lyhyisiin hoitosuhteisiin. Niukat lääkäriresurssit on ollut pakko keskittää enenevästi päivystykseen ja kiireellisten sairaustapausten hoitoon.

Perusterveydenhuollon ydintehtävät ovat kärsineet. Kansansairauksien ennaltaehkäisyyn ja niiden tehokkaaseen hoitoon ei ole ollut riittävästi voimavaroja. Myös mahdollisuudet hoitaa mielenterveys- tai päihdeongelmiin apua tarvitsevia ovat olleet rajallisia. Monet ydintoiminnot, kuten neuvola- ja koululääkäritoiminta sekä vanhushuolto ovat kärsineet perusterveydenhuollon resurssipulasta.

Lääkäripula pitäisi pystyä korjaamaan. Digitaaliset etäratkaisut korvaavat lyhytaikaisia, tilapäisiä tarpeita, mutta eivät riitä pitkäaikaisen, luottamuksellisen hoitosuhteen luomiseen.

Terveyskeskusten osaamista pitäisi vahvistaa lisäämällä terveyskeskuksiin yleislääketieteen erikoislääkäreitä sekä jatkokouluttaa kansansairauksien hoitoon perehtyneitä hoitajia. Voisi olla hyödyllistä harkita myös kokemusasiantuntijoiden lisäämistä ja käyttämistä ” kohtalotovereidensa” tukena ja myös apuna hoitoketjujen muokkauksessa.

Kutakuinkin kaikki puolueet, kuin myös Suomen Lääkäriliitto ovat asettaneet tavoitteeksi yleislääkärille pääsyn seitsemässä päivässä. Tämä tavoite toteutuu vain, mikäli perusterveydenhuollon resursseja korjataan kaikilta osin vastaamaan uudistuksen tavoitteita.

Suomen Lääkäriliitto on esittänyt myös hyvin kannatettavan ajatuksen perusterveydenhuollon asiakasmaksujen poistamisesta. Näin pienituloisuus ei olisi este hoitoon hakeutumiselle ja tasa-arvo hoidon saamisessa kaikissa tilanteissa toteutuisi.

Jos perusterveydenhuollon toimintakykyä ja palvelujen saatavuutta pystytään parantamaan riittävällä korjausliikkeellä, on lupa odottaa parannuksia henkilöstön työviihtyvyydessä ja pysyvyydessä sekä hoitoketjujen toimivuudessa.

Hyvin toimivat ja helposti saavutettavat perusterveydenhuollon palvelut takaavat sote-uudistuksen tasa-arvotavoitteiden toteutumisen, suovat erikoissairaanhoidolle paremmat mahdollisuudet keksittyä omaan ydintehtäväänsä ja mahdollistavat myös kustannuskehityksen hidastumisen.

Helinä Sipinen (ps., sit.)

yleislääketieteen erikoislääkäri, eläkeläinen

Pietarsaari

Kommentoi

Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

    Jaa artikkeli

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje