Hyvinvointialueiden valtuustot tulevat olemaan paljon vartijoina

Aluevaltuustojen vaalit ovat lähellä. Vaalit ovat kaikkein tärkeimmät yksittäistä ihmistä tällä hetkellä koskettavat vaalit – varsinkin tällä ensimmäisellä kerralla ne ovat eduskuntavaaleja tärkeämmät.

Uskon, että kansalaiset tämän tiedostavat ja menevät runsain joukoin äänestämään. Asia-alue, josta valtuustot tulevat päättämään, on valtavan laaja. Oikeastaan kukaan – ei valtuustoehdokas eikä äänestäjä – tarkalleen tiedä, mitä kaikkea vastaan tulee. Kun näin on, niin periaatteet astuvat kuvaan mukaan.

Ensiksi on tunnistettava realiteetit. En kannata valtavia lupauksia äänestäjille äänten toivossa. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, että olemassa olevat resurssit eivät riitä niitä toteuttamaan ja äänestäjät on johdettu harhaan.

Koko hyvinvointialueen tasapuolinen kokonaisetu on asetettava tulevissa ratkaisuissa tavoitteeksi. Palveluiden saatavuus myös reuna-alueilla on varmistettava. Uskon, että hyvällä yhteistyöllä hyvinvointialueen sisällä ja toisten hyvinvointialueiden kanssa, ratkaisut löytyvät. Apuna ovat lisäksi kehittyvä tekniikka ja eri palvelujen tarjoajat niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla.

Ilmeisesti valituksi tulevan valtuuston yksittäisen jäsenen äänimäärän alaraja tulee olemaan 350–400 äänen paikkeilla. Pienissä kunnissa ei tähän äänimäärään ole helppo päästä. Olisiko mahdollista pienissä kunnissa toimia sitenkin, että ääniä keskitettäisiin ehdokkaille, joiden nykyinen kotikunta on suuremmassa kunnassa, mutta hän tuntee sympatiaa pitää esillä myös syntymäkuntansa tarpeita, kun tilanne vaatii ja konkretisoituu.

Aluevaltuusto päättää ensimmäisinä tehtävinään hyvinvointialueen strategiasta ja organisoinnista. Näillä päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset. Resurssit – käytettävissä oleva työvoima ja varat – asettavat väistämättä rajoituksia. Puhuttaessa tavoitteista, ei useinkaan puhuta siitä, riittävätkö käytettävissä olevat varat. Vaatimukset esitetään ilman rajoitteita ja niiden tärkeysjärjestykseen laittamista.

Hoidettavien asioiden lista on pitkä; perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, pelastustoimi.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden saatavuus ovat varmasti ne ensimmäiset ratkaistavat kysymykset. Uutena asiana tässä yhteydessä on palo- ja pelastustoimi. Kaikki tiedämme, miten ratkaisevaa ihmisen kohdalla on palo- ja pelastustoimen toimivuus. Nämä kohdat varmuudella tulemme hoitamaan hyvin ja antamaan niille tarvittavat resurssit.

Heikki Kangas (kok.)

aluevaaliehdokas

Seinäjoki

    Jaa artikkeli