Yleisöltä

Investoinnit liikkeelle

Mari Kiviniemi
Mari Kiviniemi
Jaa artikkeli

Epävarmuus tulevasta saa monet investoijat miettimään juuri nyt ratkaisujaan huolella. Voimakas inflaatio, nouseva korkotaso ja tuotteiden saatavuusongelmat hillitsevät väistämättä taloudellista toimeliaisuutta. On sitten kyse oman kodin rakentamisesta, yrityksen laajentamisesta tai uuden perustamisesta, niin investointeja saatetaan nyt siirtää.

Edellä kerrotun hidastava vaikutus talouskasvuun ja investointeihin on ymmärrettävää ja siihen on vaikea puuttua. Suhdanne-esteiden lisäksi investointien toteuttamisen tiellä on kuitenkin moni lainsäädännöllinen tai toimintatapoihin liittyvä hidaste. Näiden karsiminen on varsinkin tässä taloustilanteessa erittäin tärkeää. Suomen on syytä tehdä kaikki tarvittava, ettei investointien toteutumatta jääminen ole ainakaan itsestä kiinni.

Näihin syihin pureutuu Elinkeinoelämän Keskusliiton viime kuussa julkaisema Investoinnit liikkeelle -selvitys. Siinä esitetään neljä konkreettista toimenpidettä, joilla saataisiin investointeihin vauhtia ja sujuvoitettaisiin lupaprosesseja. Niiden myötä myös ulkomaisten investointien houkutteleminen Suomeen olisi helpompaa.

Ensinnäkin selvityksessä ehdotetaan viranomaiskäsittelyyn 1+1+1 -mallia eli yksi asiointikanava, yksi hakemus ja yksi valitusmahdollisuus.

Käytännössä tämä tarkoittaisi mm. sitä, että kaikki useita lupia vaativat investointihankkeet hoidettaisiin keskitetysti yhden ja saman lupaprosessin kautta. Hakija saisi vain yhden viranomaispäätöksen ja asiointikanava olisi digitaalinen sekä monikielinen. Lupaprosessin koordinaatio keskitettäisiin lisäksi yhdelle viranomaiselle, joka ”lupamestarina” vastaisi kaikkien viranomaisten puolesta yhteydenpidosta hakijaan. Kun tämän lisäksi valitusmahdollisuuksia olisi vain yksi, lupaprosessi olisi ennakoitava etenemiseltään ja kestoltaan.

Toinen keskeinen keino on rajata viranomaisten keskinäisiä valitusoikeuksia ja tehostaa valitusten käsittelyä. Nykyisin peräti kolmasosa valituksista on viranomaisten tekemiä. Lupamestarin myötä olisi mahdollista yhteen sovittaa lupa- ja valvontaviranomaisten näkemykset. Välttämätöntä olisi lisäksi se, että viranomaiset eivät lähtökohtaisesti voisi enää valittaa samaa hanketta koskevista päätöksistä.

Myös kuntien hankekaavoitusta on syytä sujuvoittaa. Se on usein liian kankeaa ja yksityiskohtaista ja yleensä myös puutteellisesti resursoitua. Lakien pitäisi esim. antaa maanomistajille enemmän mahdollisuuksia kaavan kehittämiseen kunnan ohjauksessa aloiteoikeudella ja hankekaavojen joustavalla toteuttamisella ilman koko alueen asema- tai yleiskaavan avaamista. Lisäksi lupamenettelyt kaipaavat yksinkertaistamista, keventämistä ja nopeuttamista. Suomessa on muuta EU:ta raskaampia vaatimuksia esim. ympäristöluvissa ja kevyttä ilmoitusmenettelyä käytetään liian niukasti.

Selvitys ehdotuksineen tarjoaisi jo nykyiselle hallitukselle erinomaiset suuntaviivat investointien sujuvoittamiselle. Tarjoukseen olisi syytä tarttua, sillä mm. vihreän siirtymän mahdollistamisella on jo kiire.

Mari Kiviniemi

Kaupan liiton toimitusjohtaja

  Kommentoi

  Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

  Jaa artikkeli

  Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

  Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

  Tilaa uutiskirje