Koulukuraattorit ja koulupsykologit siirretään hyvinvointialueille

Hyvinvointialueet ovat kohta täällä ja samalla tulee monia muutoksia sekä terveydenhuollon henkilökunnalle että myös asukkaille. Suomi tarvitsee uuden sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen, sitä on odotettu ja suunniteltu kauan. Uudistus on hyvä alku ja sitä kehitetään koko ajan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023. Samassa yhteydessä opiskeluhuoltopalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut, kootaan yhden järjestäjän vastuulle hyvinvointialueelle.

Opiskeluhuollon palvelut toteutetaan kuitenkin edelleen kouluilla ja oppilaitoksissa. Uudistuksen jälkeen toimiva opiskeluhuollon kokonaisuus edellyttää tiivistä kuntien opetustoimen ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä. (Lähde: soteuudistus.fi)

Paljon on puhuttu siitä, pitäisikö koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtää kunnasta hyvinvointialueelle vai ei. Sillä, että siirretään kuraattorit ja psykologit, on sekä hyviä että huonoja puolia.

Monet uskovat, että kuraattoreiden ja psykologien pitäisi edelleen olla kunnan ja koulujärjestelmään vastuulla, koska he työskentelevät koulun oppilaiden kanssa. Mitä lähempänä koulua he ovat, sitä parempi lapsille ja henkilökunnalle. Kuraattorien ja psykologien siirtäminen hyvinvointialueelle voi kuitenkin tuoda myös jotain hyvää.

On tärkeää, että kuraattorit ja psykologit ovat edelleen fyysisesti kouluissa ja päiväkodeissa, vaikka työnantaja olisi eri. Toivon, että tällä muutoksella nämä kuraattorit ja psykologit saavat nopeammin yhteyden muihin hoitoalan tärkeisiin elimiin ja tällä tavoin myös parempaa ja nopeampaa apua lapsille, jotka tarvitsevat enemmän erilaista tukea.

On välttämätöntä, että kuraattoreilla ja psykologeilla on edelleen työtilat ja fyysinen läsnäolo kouluissa. Mitä lähempänä oppilaita he ovat, sitä parempi.

Henkilökohtaisesti toivon, että tämä muutos lisää yhteistyötä ja että lapset saavat nopeampaa apua ja tukea. Mutta toivon myös, että henkilökunta kokee saavansa tukea ja apua kollegoiltaan ja muilta aloilta ja voi keskustella heidän kanssaan ja tehdä yhteistyötä. Olen hieman huolissani siitä, että koulukuraattorit ja psykologit jätetään yksin ja että heitä unohdetaan kun siirtyvät hyvinvointialueelle.

Nyt on tärkeää, että hyvinvointialueen uudet päättäjät yhdessä kunnan päättäjien kanssa muistavat, että kuraattorit ja psykologit tekevät erittäin arvokasta työtä lasten kanssa ja ovat suora linkki kouluun tai päiväkodin henkilökuntaan. Tämä yhteistyö on toiminut hyvin jo aiemminkin, nyt yhteistyötä muiden elinten kanssa pitäisi vielä pystyä parantamaan sekä turvaamaan ja kehittämään. Kuraattorit ja psykologit ovat tärkeitä ihmisiä kouluissa ja päiväkodeissa, ja heidän tulee olla fyysisesti läsnä päiväkodeissa ja kouluissa.

Eva-Maria Strömsholm (r.)

aluevaaliehdokas

Vaasa

    Jaa artikkeli