Yleisöltä

Kuusisaaren metsät suojeltava

Vaasan kaupungin nyt nähtävillä olevassa uudessa metsäsuunnitelmassa Gerbyn saaristossa sijaitsevan Kuusisaaren metsiin on suunniteltu massiivisia avo- ja harvennushakkuita. Suunnitelman karttaa tutkiessa voi perustellusti sanoa, että juuri mitään ei saaren upeasta luonnosta jää jäljelle jos hakkuut toteutuvat.

Saaren metsät ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Kuusisaari on ehkä Vaasan tunnetuin saari. Siellä sijaitsee Jannen Saluuna, hyvin suosittu matkailu- ja turistikohde, jonka yhteydessä on luontopolku. Se on saaren metsät kiertävä kaunis, monipuolinen ja hyvin merkitty, noin kolme kilometriä pitkä elämyspolku täynnä katseltavaa, koettavaa ja ihmeteltävää. Saaristoristeily kulkee sinne koko kesän useita kertoja viikossa, sesonkiaikaan jopa kaksi kertaa päivässä. Myös talvisin alueella on aktiivista toimintaa.

Kuusisaaren metsät on merkitty maakuntakaavaan virkistysalueena. Lisäksi koko alueen hoitoluokitus on S eli suojelualue! Suojelumetsät eivät kuulu metsänhoidollisten toimenpiteiden piiriin.

Suunnittelumääräysten mukaan virkistysalueellekaan ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka voivat olennaisesti muuttaa alueen luonnonympäristöä. Suunnittelussa ja toimenpiteissä tulee huomioida kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot. Massiivisten hakkuiden jälkeen nämä arvot olisi menetetty.

Saaren runsaat marjastus- ja sienestyspaikat tuhoutuisivat hakkuissa. Avohakkuun ja muun rankan metsänkäsittelyn jälkeen metsän virkistyksellinen arvo ei kymmenien vuosienkaan päästä ole ennallaan, luontoarvoista puhumattakaan.

Kuusisaaren rannoilla on paljon mökkitontteja. Hakkuut tulevat monin paikoin aivan tonttien rajapyykeille asti. Syysmyrskyjen puhaltaessa täydellä voimallaan tonttien puista tuskin moni jää pystyyn jos saaren koko keskiosa ammottaa tyhjyyttään.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vaasan kaupungin omistama metsäalue Kuusisaaressa on kokonaisuudessaan suojeluvalmis. Juuri tällaiset maankohoamisrannikon vanhat metsät ovat haluttuja kohteita metsäluonnon suojeluohjelmaan (METSO). Suojelemalla Kuusisaaren metsät kaupunki saisi reilun, verottoman korvauksen puustosta, ja saari säilyttäisi ainutlaatuiset luonto- ja virkistysarvonsa. Vastaava menettely tehtiin naapurisaaren Lammassaaren metsistä menestyksekkäästi muutama vuosi sitten.

Metsäsuunnitelman mukaan kaupunki selvittää mahdollisuuksia suojelumetsien lisäämiseen metsäomaisuudessaan. Tässä on siihen nyt loistava tilaisuus.

Kuusisaari metsineen on ehdottomasti yksi Vaasan helmistä. Saaristo on olennainen osa Vaasan imagoa kauniina luontomatkailukohteena. Kuusisaaren asema kansainvälisestikin arvokkaana kohteena maailmanperintöalueen välittömässä läheisyydessä tulee ottaa kaikessa suunnittelussa huomioon. Näin lyhytnäköisiä ja tuhoisia suunnitelmia ei voida toteuttaa.

Hanna Möuts

Lammassaari

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje