Lähipalvelut on turvattava Laihialla ja Vähässäkyrössä

Tulevassa uudistuksessa niin Laihian kuin Vähänkyrönkin alueen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueelle viimeistään 2023.

Tulevien valtuutettujen tulee huolehtia, että omat terveyskeskukset nykyisine palveluineen ja tutulla henkilöstöllä jatkavat entiseen malliin. Yksityinen terveystoimi täydentää hoitoketjussa niin, että hoitoon pääsy on mahdollisimman nopea ja tarkoituksenmukainen.

Perusturvan koko kirjo pitää turvata alueella. Palo- ja pelastustoimen paikallisten yksiköiden toiminta ja henkilöstömäärät on pidettävä riittävinä.

Ambulanssi pitää olla edelleen Laihian tukikohdassa. Palokuntien kalustot tankkiautoineen on säilytettävä alueella, myös Vähässäkyrössä.

Ilmo Eerola (ps.)

yrittäjä

Vaasa

    Jaa artikkeli