Liikunnan aluevaaliehdokkaat, astukaa esille!

Merkittävä osa suomalaisista liikkuu liian vähän. Tällä on erittäin merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Ennen kaikkea se heikentää suomalaisten elämänlaatua. Olemme liikunta- ja urheiluyhteisössä erittäin huolissamme liikkumattomuudesta ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille.

On tärkeää, että perustettavat hyvinvointialueet ottavat liikunnan edistämiseen vahvan ja kunnianhimoisen otteen. Liikunta on tehokkainta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sopii senkin takia hyvin hyvinvointialueiden agendalle.

Olympiakomitea ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu esittää, että hyvinvointialueet kirjaisivat liikunnan edistämisen strategioihinsa. Tämä olisi paras tae sille, että tästä tärkeästä työstä tulee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Hyvinvointialueiden ja järjestösektorin välille tulee rakentaa järjestelmällistä yhteistyötä, mikä tuo kolmannen sektorin voimavarat alueellisen hyvinvointityön käyttöön. Toivottavaa on, että liikunnan merkitys näkyisi myös uusien alueiden rakenteissa, ja että Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelta löytyisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tai muu vastaava elin, jonka tehtäviin kuuluu linjata myös liikunnan edistämisestä.

On selvää, etteivät hyvinvointialueet eivät voi saavuttaa tärkeitä tavoitteitaan, ellei niissä suhtauduta tosissaan liikunnan edistämiseen. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuvat kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa.

Liikunnan edistämiseksi tehtävän työn ei tarvitse olla samanlaista jokaisella alueella. Eri alueilla on esimerkiksi erilaisia malleja liikunnan palveluketjuiksi. Liikunnan tarjonta on myös erilaista eri alueilla. Tärkeintä on, että jokaisella alueella on jokin malli liikunnan edistämiseksi.

Tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. On tärkeää saada hyvinvointialueiden työ alusta alkaen kohdistumaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nyt on oikea aika liikunnan edistämiseen suuntautuneiden ehdokkaiden tuoda äänensä kuuluviin.

Jan Vapaavuori

puheenjohtaja

Suomen Olympiakomitea

Juha Järvelin

puheenjohtaja

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

    Jaa artikkeli