Mielenterveyspalvelut tärkeä osa

Pohjanmaan hyvinvointialueen vaaleissa valittavat tulevat päättämään sosiaali- ja terveystoimista sekä pelastuslaitoksen toiminnasta hyvinvointialueellamme. Mielenterveyden palvelut ovat yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Läheskään kaikki mielenterveyshäiriöistä kärsivät eivät saa tällä hetkellä tarvitsemaansa hoitoa. Toki syitä on monia, eivätkä kaikki edes hakeudu hoitoon. Tästä syystä erilaiset tukimuodot ja sairastuneen helppo lähestyttävyys hoitavaa yksikköä kohtaan on tärkeässä asemassa.

Heikot mielenterveyspalvelut luovat kuitenkin eriarvoisuutta ja vastaavasti toimivat sekä helposti saatavilla olevat mielenterveyspalvelut vähentävät eriarvoisuutta ja ongelmien jatkumista.

Työkyvyttömyyseläkkeen saajista yli puolet (53,2 %) on mielenterveysperusteisia. Tämä on mielestäni hälyttävän suuri määrä ja se kertoo, että pahoinvointia ja avun tarvetta on sekä sen että avun saaminen on tällä hetkellä riittämätöntä.

Mielenterveyden häiriöitä esiintyy paljon, sillä on tilastoitu, että joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen.

Psykiatria tarvitsee mielestäni lisää rahaa, koska hoitoa tarvitsevia on paljon. Tärkeää on panostaa ja painottaa lisää tukea ja resursseja ennaltaehkäiseviin toimiin.

Myös lasten ja nuorten palvelut ovat tärkeitä ja mielestäni heidän hyvinvointinsa on meidän kaikkien vastuulla. Lapsissa on meidänkin tulevaisuutemme ja heidän hyvinvointiinsa kannattaa nyt investoida.

Pia Vuoto (sd.)

aluevaaliehdokas

Vaasa

    Jaa artikkeli