Yleisöltä

Miksi pitää äänestää

Jaa artikkeli

Tulevan aluevaltuuston tehtävä on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, palvelurakenteen keventäminen sekä tiedolla johtaminen.

Nyt valittava valtuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022, jolloin se aloittaa valmistelut vastaanottamaan kuntayhtymien ja kuntien terveyspalvelujen, sosiaalipalvelujen ja pelastuspalvelujen koko kirjon järjestämisvastuun.

Vaaleissa ratkaistaan mm. miten sosiaali- ja terveyspalvelut alueella toteutetaan, miten ja minne rahaa käytetään. Vaalien tulos vaikuttaa voimakkaasti myös sote- ja pelastuspalveluja tuottavan henkilöstön hyvinvointiin ja koko uudistuksen onnistumiseen.

Valtuusto päättää mm. missä on sinulle lähin terveyskeskus tai terveysasema. Se päättää myös, kuinka nopeasti pääset hoitoon. Valtuusto päättää myös siitä, miten mummosi tai ikääntyneet vanhempasi hoidetaan. Missä on lähin palokunta, myös sen, saako lapsesi koulukuraattorin, koulupsykologin, kouluterveydenhuollon palveluja.

Yksi tärkeä tehtävä valtuustolla on myös se, miten hyvin kaikkia näitä palveluja tuottava henkilöstö voi työssään.

Tärkeimmistä asioista on myös se, miten ja minne hyvinvointialueen rahat käytetään.

Jotta nämä kaikki onnistuisi, valtuutettujen tulee omata asiantuntemusta ja tunnistettava alueensa tarpeet.

Vaalien lopputuloksen onnistumisessa on tärkeää se, että aluevaltuustossa on paljon sosiaali-, terveys- sekä pelastustoiminnan osaavia/tuntevia ja työtään arvostavia valtuutettuja. Valtuuteltu odotetaan vahvaa hyvinvointialueeseen kuuluvien tehtävien tuntemusta ja osaamista. Jotta näin käy, äänestäjien kannattaa harkita, minkä alan asiantuntijaa valtuustoon äänestää.

Jotta hyvinvointialueesta tulisi nimensä veroinen, politiikalla taktikointi kannattaa jättää vähemmälle, koska päätösten välitön vaikutus kohdistuu alueen ihmisiin. Hyvinvointialue on laaja ja sen sisällä on vahvoja kuntia sekä liitoskuntia, joiden jokaista kolkkaa on hoidettava ja turvattava.

Jos politikointi, vallan keskittäminen, palvelujen haaliminen heikompien kuntien kustannuksella, voi vaarana olla se, että hyvinvointialueen sisälle muodostuu pahoinvointialueita.

Seppo Niemi (vas.)

aluevaaliehdokas

Ylistaro, Seinäjoki

    Jaa artikkeli