Yleisöltä

Miksi tarvitaan sote-uudistusta?

Jaa artikkeli

Siksi, että Suomi on ainoa valtio maailmassa, jossa terveydenhuollon, joka kattaa 65 % sote-palveluista, rahoittaa yksittäinen kunta, pienintä myöten. Tämä on jo kauan ollut kunnille äärimmäisen vaikeaa johtuen mm. erikoissairaanhoidon potilaiden kalliista hoidosta. Se on myös johtanut suureen eriarvoisuuteen eri kuntien asukkaiden kesken. Jossakin kunnassa pääsee lääkäriin, toisessa ei, jossakin toimii hyvin hammashuolto, jossakin ei. Sama koskee sosiaalihuollon palveluja.

Itse panen paljon toivoa sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistuvaan yhteistyöhön. Hyvää yhteistyötä tarvitaan sairaalahoidosta kotiin siirryttäessä, palveluasumisen tarvetta arvioitaessa, lääkehoidon ja kotihoidon yhteen sovittamisessa sekä omaishoidon tukena. Ihmisen koko elämäntilanteen tuntemista tarvitaan tärkeitä hoidollisia ratkaisuja tehtäessä. Ammattilaisten yhteistyö ja monialaiset konsultaatioyhteydet ovat ihmisen palvelun onnistumisen olennainen tekijä.

Tarvitaan yhä enemmän eritasoisia hoitopaikkoja ympärivuorokautisesta hoivasta palveluasumiseen. Kotona asumisen ja hoiva-asumisen väliin on luotava nykyistä enemmän turvallisia, monimuotoisia, joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Päivätoimintaa on tuotava yhä useampien saataville ja erilaisia lyhytaikaisen hoidon muotoja on oltava saatavilla tarvittaessa. Vanhimmat ikäpolvet ovat yhä vanhempia ja huonokuntoisempia, monien omaiset ovat kaukana, tai omaisia ei juuri ole, myös omaishoitajat ovat kovilla. Tarvitaan turvaa ja hoivaa.

Pelastustoimen uudistus toimeenpannaan samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille.

Uudistuksessa tarkoitus on turvata pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys ja yhteistyö erityisesti ensihoidossa. Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden synergia-hyödyt ovat kiistattomia. Tavoitteena pelastustoimen osalta on pelastustoimen palvelutason säilyminen ennallaan tai sen paraneminen. Pelastustoimen uudistuksen tulee näkyä parantuneena ja yhdenmukaisempana palveluna. Palvelutason varmistaminen koko maassa edellyttää, että kuntiin ja hyvinvointialueille palkataan riittävästi pelastusalan ammattilaisia ja huomioidaan sopimuspalokuntalaiset.

Nyt päätetään näissä vaaleissa tärkeimmistä palveluista eli, hoitoon pääsyn parantaminen, mielenterveyden palvelut, sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisy, laadukkaat sairaalapalvelut tehohoitoineen, lastensuojelu, vammaisten palvelut sekä vanhusten kotihoito sekä pelastustoimen asioista jolloin toivoisi kuntalaisten kiinnostuksen olevan tärkeää ja hakeutuvan vaaliuurnille.

Toimiva arki turvaa hyvää elämää. Se edellyttää luottamusta siihen, että yhteiskunta kannattelee meitä jokaista, että tarvittaessa pääsemme hoitoon, saamme tukea ja turvaa ja yhteiskunta kantaa. Hyvinvointivaltio muodostaa suomalaisten turvaverkon, joka kantaa niin arjessa kuin myös kriisien aikana.

Erkki Kuusikko (sd.)

kunnallisneuvos, aluevaaliehdokas

Isokyrö

  Kommentoi

  Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

  Jaa artikkeli

  Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

  Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

  Tilaa uutiskirje