Mistä vaaleissa on kysymys?

Olen hyvin usein saanut vastata kysymykseen, mistä tulevissa vaaleissa on kysymys. Asiaa ovat monet pohtineet ja miettineet äänestämisen tarpeellisuutta.

Etelä-Pohjanmaan maakunta muodostaa oman hyvinvointialueen. Tulevat aluevaltuutetut ovat päättämässä merkittävistä asioista. Heidän päätöksensä koskevat koko alueen runsaan 190 000 asukkaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita. Alueen palvelukseen tulee noin 9 000 henkilöä. Rahaa palveluiden toteuttamiseen tulee valtiolta noin 800 miljoonaa euroa.

Rahat on osattava kohdentaa koko alueen hyväksi asukkaiden palvelut turvaten. Jokaisella paikkakunnalla on oltava riittävät peruspalvelut. Vaativat palvelut voidaan keskittää etäämmälle – laatu ja saatavuus kaikille varmistaen.

Henkilöstön riittävyys on valtakunnallisestikin haaste tulevaisuudessa.

Parin tulevan vuosikymmenen aikana arvioidaan tarpeeksi jopa 200 000 uutta tekijää eläköitymisen, henkilökuntamitoituksen sekä palvelutarpeen muutoksen vuoksi. Maakunnassamme on reagoitu asiaan onneksi jo nyt käynnistämällä mm. sairaan- ja lähihoitajakoulutusta eri puolilla aluetta. Uuden hyvinvointialueemme on oltava riittävän houkutteleva työnantaja niin tänään kuin tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveyskeskusten peruspalveluiden ohella koen tärkeäksi äitiys-, lasten ja vanhusten palveluiden sijainnin lähipalveluina. Kouluterveydenhuollon, -psykologien sekä -kuraattorien apu on hyvä olla saatavilla kouluissa. Mielenterveyspalvelut on pystyttävä toteuttamaan matalalla kynnyksellä. Omaishoidon arvostusta on kohotettava ja siitä maksettavat korvaukset on yhtenäistettävä koko hyvinvointialueella. Kotona asumista on tuettava ja mahdollistettava vanhuksille heidän halutessaan asuminen omassa kodissa.

Palo- ja pelastustoimi on jo maakunnallisesti järjestetty. Riittävät voimavarat sille on turvattava myös uudessa organisaatiossa. Avun saaminen on varmistettava jokaisessa kunnassa myös haja-asutusalueella. Lähtövalmiuden turvaaminen edellyttää riittävää ammattihenkilöstöä sekä sujuvaa yhteistyötä sopimuspalokuntien ja -henkilöiden kanssa.

Minulla on ollut mahdollisuus toimia maakunnan ja sairaanhoitopiirin hallinnossa, seudullisen kuntayhtymän sekä kotikaupungin hallinnossa käsittelemässä mm. sotea ja pelastustointa.

Eli vastaukseni minulle usein esitettyyn kysymykseen on, että aluevaalit ovat tärkeät ja äänestäminen on tarpeellista.

Lasse Anttila (kesk.)

aluevaaliehdokas

Alavus

    Jaa artikkeli