Yleisöltä

Miten Pohjanmaalla toteutetaan hallinto?

Jaa artikkeli

Ensimmäiset aluevaalit ovat siitä erikoiset että tammikuussa valitut valtuutetut luovat hallinnollisen perustan alueen sosiaali- ja terveyspalveluille sekä pelastustoimelle. Silloin päätetään muun muassa luottamustehtävien mallista lautakuntien ja valiokuntien väliltä. Lautakuntamalli takaa huomattavasti laajemmat mahdollisuudet myös pienten paikkakuntien edustajille, päästä vaikuttamaan ja olisi myös demokratian kannalta läpinäkyvämpi.

Ensimmäinen valtuustokausi on tynkä ja sinne tarvitaan valtuutetut, joilla on uudet ajatukset, jotta oikeasti saataisiin aikaiseksi toimintamalli, joka palvelee yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Uusin silmin katsottuna, ilman mukana tuotua ja opittua tapaa. Kuitenkin, tavoite on toimia palveluiden saatavuuden ja talouden ehdoilla.

Ensimmäinen täyden kauden valtuusto, ensimmäisen jälkeen, taas tarvitsee yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden osaajia, tekemään luoduilla resursseilla parhaan tuloksen kansalaisten palveluiden takaamiseksi.

Hyvinvointi ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vasta 1.1.2023 uusien valtuustojen alaisuuteen. Siihen asti vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on kunnilla, kuntayhtymillä, sairaanhoitopiireillä ja erityisvastuualueilla.

Hajautetaanko vai keskitetäänkö?

Itse näen, että sosiaali- ja terveysuudistus aluevaaleineen, mahdollistaa terveydenhoidon saatavuudelle, lääkäreille ja terveyskeskuksille uuden alun. Myös potilaan kannalta suoraviivaistaminen parantaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä ohjausta.

Esimerkiksi, erikoistuva lääkäri on kerran viikossa terveyskeskuksessa ja loppuviikon sote-keskuksessa hoitamassa konsultaatiossa eteen tulleita potilaiden oireita. Hoitopolun lyhentämistä ja hoitoon pääsyn helppoutta? Erilaiset variaatiot sote-lääkärinä olisi mielestäni kehittämisen arvoinen ajatus

Samoin hoitajien osaamista ja jaksamista edesauttaisi mahdollisuus kiertää erilaisissa toimipisteissä, vaihtuvissa tehtävissä. Terveyskeskusten sijainti ja määrä on selkeästi osoittanut, ettei yhteiskunnallisesti tuhannen ihmisen kuljettamisen yhden sijaan ole kannattavaa. Siksi Vaasassakin tulisi miettiä olemassa olevien palveluiden säilyttämistä: Ristinummi, Vähäkyrö, Gerby. Samat asiat ovat mielissä Maalahdessa, Laihialla ja Mustasaressa. Hallinollinen osuushan kevenee ja varsinainen tarkoitus säilyy. Tässä tulemme varmaan siihen tilanteeseen jossa kuntien sote-seinille määritellään hinta. Eikä pyrkimys yhteiskunnan hiilineutraalisuuteen ainakaan tue keskitettyä palvelua.

Monipaikkainen työskentely on tullut jäädäkseen, etätyön ohella. Miksi emme ajattelisi isosti, vailla vanhaa painolastia, kun tilaisuus uudistumiselle on käsissä. Pitää muistaa, että sosiaali- ja terveysuudistus tehdään ihmistä varten, tavoitteena säilyttää ja parantaa nykyistä tasoa sekä hillitä kustannusten nousua muuttuvassa maailmassa.

Tero Jaskari (kesk.)

aluevaaliehdokas

Vähäkyrö, Vaasa

    Jaa artikkeli