Mitkä ihmeen aluevaalit?

Tätä kysymystä pohdin itsekin mielessäni, kun aluevaaleista alettiin puhua.

Kyseessä ovat oikeasti tärkeät vaalit ja niin uusi asia, että kukaan ei oikeasti tiedä millä tavalla hyvinvointialueet tulevat vaikuttamaan meidän elämäämme.

Varmaa on, että hyvinvointialueilla tulee olemaan iso vaikutus, koska oma sukupolveni eläköityy viidentoista kahdenkymmenen vuoden sisään ja hoivan tarve lisääntyy, jälkikasvumme opiskelee parhaillaan ja tarvitsee oppilashuollon palveluita ja omat vanhempamme ovat jo ikäihmisiä ja tarvitsevat jatkossakin omaishoidon ja terveydenhoidon palveluita.

Aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston tehtäväkenttä on laaja ja vaativa. Ilmassa on monia avoimia, ratkaistavia kysymyksiä. Tulevien päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä, että ihmiset pääsevät hoitoon ja voivat hyvin. Resurssien on riitettävä ikäihmisten palveluihin. Alueen asukkailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa. Palveluiden pitää olla saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

Laadukkaiden ja tarpeellisten palveluiden järjestämiseen tarvitaan osaavaa, hyvinvoivaa ja koulutettua henkilöstöä entistä enemmän. Hyvinvointialueen taloutta tulee hoitaa vastuullisesti ja alueen asukkaiden verotaakka ei saa kasvaa.

Hyvinvointialueella on tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten koulupsykologi- ja kuraattoripalveluihin, jotka ovat sekä lapsen, että perheen saatavilla lähikoululla ja matalalla kynnyksellä. On tärkeää tukea myös opiskelijoiden oppilashuoltopalveluita. Lapsiperheiden riittävät tukipalvelut tulee taata arjen helpottamiseksi ja lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.

Omaishoitajien asemaa ja jaksamista on tärkeää parantaa. Samaan aikaan on tärkeää panostaa omaehtoiseen terveyden edistämiseen, erityisesti erilaisiin liikuntapalveluihin.

On tärkeää muistaa ja tukea kolmatta sektoria, yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja näiden palveluiden tarjoajina. Pelastus- ja ensihoidon palveluiden tulee olla jatkossakin saatavilla laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Niin, mitkä ihmeen aluevaalit? Tärkeät vaalit alueen hyvinvoinnin, turvan ja hoivan kannalta. Omaa äänioikeuttaan kannattaa siis käyttää, jos haluaa olla vaikuttamassa näihin asioihin.

Johanna Keski-Jyrä (kok.)

aluevaaliehdokas

Seinäjoki

    Jaa artikkeli