Näissä asioissa on onnistuttava

Jotta soteuudistus onnistuisi, perustason lähipalveluiden saatavuudessa on onnistuttava.

Lapsiperheiden neuvolan, perhetyön ja kotipalvelun on oltava saatavilla lähipalveluna. Kouluissa oppilashuolto terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin, kuraattorin ja muun erityishenkilöstön avulla lähipalveluna mahdollistaa koululaisten hyvinvoinnin ohella myös työrauhan, oppimisen ja opetustyön.

Vammaisten ja ikääntyneiden kotihoito tai saattohoito edellyttävät omaishoitoa, apuvälineitä ja kuntoutusta kotikäyntien ohella ja apua kotiin myös öisin ja viikonloppuisin. Soteaseman vastaanottotoiminnan ohella palveluneuvonta ja kansansairauksien, diabeteksen, verenpainetaudin ja mielenterveysongelmien ajoissa saatavat lähi- ja etäpalvelut vähentävät sekä ongelmien vaikeutumista että erikoistason tarvetta.

Uudistuksen myötä kunnissa tarvitaan myös uusia verkostoja: erityisesti perhekeskus ja ikäkeskus ovat moniammatillista toimintaa, jossa hyvinvointialue, kolmas sektori, seurakunta, järjestöt ja kunta yhdessä mahdollistavat lapsiperheiden ja ikääntyneiden avun, vertaistuen ja osallistumisen sekä lähellä että virtuaalisesti.

Nämä perustason palvelut ovat sotepalvelurakennelman kivijalka, joita iso osa kuntalaisista tarvitsee. Näiden palveluiden saatavuus lähipalveluina mahdollistaa koko uudistuksen onnistumisen, väestön hyvinvoinnin ja sen myötä taloudenhallinnan. Hyvinvointi tehdään arjessa ja lähellä.

Helena Lahtinen (kok.)

aluevaaliehdokas

Lapua

    Jaa artikkeli