Ota rokote: Kevennät työtaakkaa

Suomen rokotuskattavuus on heikko verrattuna muihin Pohjoismaihin, vaikka tällä hetkellä rokotukseen pääsee myös ilman ajanvarausta.

Täysin rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä henkilöitä on Suomessa reilusti yli 750 000. Rokottamattomien riski joutua tehohoitoon on 33-kertainen verrattuna rokotettuihin.

Ottamalla koronarokotteen suojelet itseäsi ja läheisiäsi, edesautat erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla. Koronakriisi on kansainvälisesti nähty sukupuolten tasa-arvon kriisinä. Myös Suomessa korona-aika on heikentänyt etenkin naisten työllisyyttä ja toimeentuloa.

Hoiva-aloilla koronapandemian eturintamassa työ on ollut ennen näkemättömän raskasta ja kuormitus jatkuu edelleen kohtuuttomana. Koulutetun hoitohenkilökunnan osaaminen on vaikuttavaa, taloudellista ja siitä hyötyy koko yhteiskunta.

Koronapandemian myötä nuorten hakeutuminen hoiva-alalle on vähentynyt samaan aikaan kun eläköityminen lisääntyy.

Hoivasektorin lisäksi naisvaltaisilla matkailu-, sekä hotelli- ja ravintola-aloilla lomautukset ovat vaikeuttaneet toimeentuloa ja lisänneet merkittävästi huolta sekä epävarmuutta taloudellisesta pärjäämisestä.

Mikäli kriisi syystä tai toisesta pitkittyy, yhteiskuntamme tulevaisuuden kuva on paljon synkempi.

Koronarokotukset ottamalla meistä jokainen pystyy osaltaan vaikuttamaan suoraan siihen, että veto- ja pitovoima säilyy myös naisvaltaisilla aloilla.

Sari Palmu

puheenjohtaja

Mervi Mäki-Neste

pääsihteeri

Suomen Keskustanaiset ry.

    Jaa artikkeli