Yleisöltä

Paikan henki ja sen vahvistaminen suunnittelulla

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta. Arkkitehdit toimivat erilaisissa tehtävissä ja rooleissa. Työmme on aina erilaisten arvojen ja ristiriitaisten pyrkimysten yhteensovittamista.

Seurattuamme Seinäjoen Sedun kampushankkeen uutisointia ja keskustelua, tuomme esiin näkemyksemme kulttuuriympäristöön liittyvän potentiaalin sekä tarkoituksenmukaisen prosessin tukemiseksi.

Sedun tontilla tapahtuvalla täydennysrakentamisella on valtava potentiaali Seinäjoen kaupungille, sillä se yhdistää maailmankuulun Aalto-keskuksen Seinäjoen muuhun keskustarakenteeseen.

Tämä kannanotto ei kuitenkaan lähtökohtaisesti rajoitu vain kyseiseen hankkeeseen, vaan yleisemmin tapaan, jolla tällä hetkellä suunnitellaan ja rakennetaan kulttuuriympäristöjä. On nykyajalle tyypillistä, että suunnittelulle ja asemakaavalliselle tarkastelulle ei anneta niille kuuluvaa aikaa. Tällöin yleinen keskustelu kaupunkiympäristön laadusta saattaa jäädä ohueksi.

Kulttuuriympäristö ja korkeatasoinen arkkitehtuuri ovat paikallisen identiteetin kulmakiviä. Arkkitehtoninen kestävyys suunnitteluperiaatteena, ts. ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen kestävyys, tukee paikan hengen vahvistumista. Seinäjoella paikan henki – ”genius loci” – leijuu vahvana Aalto-keskuksen alueella.

Aalto-keskuksen Apila-kirjasto on hieno esimerkki hyvin toteutetusta, korkeatasoista arkkitehtuuria edustavasta rakennushankkeesta. Kutsukilpailulla toteutettu hanke on selkeästi kasvattanut kaupungin sosiaalista ja kulttuurista pääomaa ja vahvistanut sen identiteettiä.

Sedun tontti ja uudisrakennushanke sijaitsevat Aalto-keskuksen maailmanperintöstatusta tavoittelevan ”identiteettipaikan” kyljessä. Siksi myös Sedun kampuksen suunnittelussa tulisi nähdä ja hyödyntää tontin potentiaali ja merkitys.

Laadukas lopputulos tulisi varmistaa antamalla suunnittelulle riittävästi aikaa, niin että ehditään kattavasti tutkimaan erilaisia ratkaisumalleja. Tarvittaessa asemakaava tulisi päivittää.

Toivomme paikalle yhtä arvokasta käsittelyä ja kulttuurista ymmärrystä kuin Seinäjoen kaupunki aikoinaan osoitti Aalto-keskukseen liittyvässä kirjaston laajennushankkeessa.

Asiantuntevalla suunnitteluprosessilla, mieluiten arkkitehtuurikilpailulla, sekä viisaalla päätöksenteolla uskomme päästävän kestävään lopputulokseen.

Hyvään arkkitehtuuripolitiikkaan kuuluu avoin keskustelu elinympäristön laadusta. Tulevat sukupolvet ja historia arvioivat, minkä jäljen tämän ajan päättäjät jättivät kaupunkikuvaan.

Pohjanmaan Arkkitehdit SAFA/ Johtokunta

Oliver Schulte-Tigges

sihteeri

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje