Perusterveydenhuollon arvostuksesta

Perusterveydenhuolto terveyskeskuksissa, tulevissa sote-keskuksissa, on perusta koko Suomen sekä kuntien asukkaiden terveyden ylläpitoon ja hyvään ennalta ehkäisevään toimintaan. Toimiva perustaso säästää todella paljon erikoissairaanhoidon kustannuksissa.

Nyt alueellamme tulee katsoa, mitä voidaan tehdä hoidon tason ja tehon parantamiseksi tasapuolisesti kaikissa kunnissa. Onko se vastaanottotoiminnan laajentaminen, vai onko se jokin muu tapa? Palvelujen ostosopimukset ja palvelusetelit käyttöön jonojen purkuun, jonottamalla asia kun ei parane.

Miten saadaan riittävästi ja lisää esimerkiksi yleislääketieteen erikoislääkäreitä perustasolle, ehkä joitain muitakin palveluita riittävän laajasti? Arvelen myös, että kaikkiin alueemme kuntiin paikan päälle, vaikkapa kerran kuukaudessa tarjottavat erikoislääkäripalvelut voisivat olla hyvä lisä.

Lienee helpompaa ja edullisempaa yhden henkilön siirtyä, kuin useiden tuota lääkäripalvelua tarvitsevien.

Paljon puhutaan hyvästä johtamisesta ja työhyvinvoinnista, sekä niiden vaikutuksesta tuloksiin ja tekemisiin. Nämäkin ovat merkittäviä tekijöitä tuloksellisuuteen sekä työmotivaatioon.

Hoitoon pääsyä, puhelinneuvonnan ja digitalisaation avulla on mahdollista toteuttaa jo nyt niin, ettei tarvitse jäädä odottamaan päivääkään ns. selvissä tapauksissa, ja samalla voidaan pikaisesti arvioida tarve tulla paikan päälle.

Mikä olisikaan parempaa kuin se, että pääset apua tarvitessasi mahdollisuuksien mukaan aina samalle lääkärille, johon on syntynyt luottamus hoitosuhteessa molemmin puolin.

Voisiko Suomessa alueille tuoda Tanskan mallin, jossa terveyskeskuslääkärit ovat ammatinharjoittajia ja potilaat saavat valita itse lääkärinsä? Parannettu omalääkärimalli Pohjanmaalle? Tanskassa kaikki ovat tyytyväisiä, sekä kuntalaiset että lääkärit. Potilaat siis valitsevat itselleen parhaimman vaihtoehdon, ja rahat seuraavat potilasta!

Ruotsissa potilas valitsee haluamansa julkisen tai yksityisen terveysaseman oman maakunnan sisällä, ja raha seuraa potilasta.

Alueiden rahat eivät riitä, mikäli toimitaan kuten aiemmin. On tehtävä asioita uudella tavalla. Ehkä valmista mallia ei ole ja parannettavaa on joka paikassa.

Nämä kaikki antavat osaltaan eväitä siihen, että koko Pohjanmaalla, määrällisesti yhä suurempi aikuis- ja vanhusväestö saa koko elämän varrelta hyvän matkan kohti turvallista vanhuutta oman kotikunnan palvelujen äärellä.

Ei yksinäistä, vaan osallistavaa mukana elämistä tutusta sote-keskuksesta.

Erkki Aro (kok.)

aluevaaliehdokas

Laihia

    Jaa artikkeli