Pilvilammen metsät on säilytettävä koskemattomina

Vaasan kaupungin omistama Pilvilammen alue metsineen on vaasalaisille tärkeä virkistys- ja retkeilyalue. Ajoittain siellä samoillessa voi tuntea autuaan hiljaisuuden, etenkin metsän siimeksessä.

Ihminen tarvitsee hiljaisuutta. Melusaaste aiheuttaa ilmansaasteiden rinnalla kasvavissa määrin terveyshaittoja.

Ihminen tarvitsee luonnontilassa olevia (vs. rakennettuja) ympäristöjä terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Luonto on ihmiselle luontainen ympäristö ja useat tutkimukset ovat sen myös osoittaneet, että luontoympäristöt vahvistavat terveyttä ja mielenterveyttä.

Luonto taas tarvitsee laajoja koskemattomia alueita pystyäkseen pysymään lajeiltaan monimuotoisena. Elämää tukeva ilmasto tarvitsee metsiä sitomaan hiiltä.

Pilvilammen soisi jäävän seuraaville sukupolville metsä- ja vesistöalueena, jossa luonto on koskematonta, hiljaisuus saavutettavissa ja eri lajeilla mahdollista siellä elää.

Osa Pilvilammen rantametsistä on merkitty kaupungin yleiskaavassa luonnonsuojelualueiksi, mikä tarkoittaa, että alueet varataan suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojalla.

Suojeltavaksi varatulla alueella ei saa kaavamääräyksen mukaan suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.

Tästäkin huolimatta myrskytuhojen jäljiltä yli hehtaarin kokoinen alue luonnonsuojelualueeksi merkitystä metsästä on tyhjennetty kaatuneista puista ilman poikkeuslupamenettelyä. Tästä on tehty tutkintapyyntö poliisille kesäkuussa 2021 Vaasan ympäristöseuran toimesta.

Myös toisaalla Pilvilammen metsissä on tehty rankkojakin metsätoimenpiteitä. Talvella hiihdellään Pilvimajalle avohakkuualueen viertä pitkin.

Viimeisin avohakkuu Pilvimajan suunnalla on tehty tänä vuonna. Maisemat ja elinympäristöt muuttuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Suojelukohde-esityksiä on tehty paikallisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen puolesta Pilvilammen alueelle. Sieltä löytyy useita arvokkaita luontoympäristöjä, jotka tulisi säilyttää luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Pilvilammen alueen metsiä soisi laajemminkin suojeltavan. Alueen hoidetuilla talousmetsillä on myös merkitystä Vaasan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa ja niiden säilyttäminen pitää alueen luonnon yhtenäisenä.

Juuri tällä hetkellä Vaasan kaupunki työstää uutta metsäsuunnitelmaa. Sen pitäisi tulla julkisesti nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Työ on viivästynyt ja samaan aikaan yhä tehdään avohakkuita retkeilyalueella. Kaupungin edustajat ovat lausuneet avohakkuisiin liittyen, että avohakkuita Vaasassa tehdään vain erikoistapauksissa jos lainkaan.

Metsiä kaataessamme meidän tulisi ottaa huomioon taloudellisten aspektien lisäksi myös kansanterveydelliset ja ekologiset näkökulmat pitkälle tulevaisuuteen.

Minkälaisen Pilvilammen jätämme perinnöksi tuleville sukupolville? Se on meillä vain hetken lainassa.

Anna-Lena Starck

Vaasa

    Jaa artikkeli