Yleisöltä

Pohjoismainen byrokratia esteenä liiketoiminnalle?

Jaa artikkeli

Yrittäjien tavatessa toisiaan yksi keskustelunaiheista on byrokratiaan ja sääntelyyn liittyvät ongelmat. Monet pitävät byrokratiaa valtavana ja aikaa vievänä, mutta mikä on totuus? Onko ongelmana paisunut hallintorakenne? Onko kyse todella pitkistä käsittelyajoista? Mikä on todellisuudessa syynä sille, että asioiden hoitaminen kestää?

Pohjoismaisen byrokratian juuret löytyvät monista muista maista, kuten Ranskan monarkian muodollisista virastoista, saksalaisten tarkkuudesta ja rakenteista, Britannian mieltymyksestä monimutkaisiin säädöksiin sekä Venäjän tsaarin tiukoista mekanismeista kansalaisten toimintavapauden rajoittamiseksi.

Saksalainen Max Weber on muotoillut puitteet tehokkaalle ja toimivalle byrokratialle: hierarkkinen rakenne, erikoistunut henkilöstö, yleiset säännöt ja toimiva urajärjestelmä, jotka luovat ihanteelliset edellytykset puolueettomalle ja tietoon perustuvalle asioiden hoitamiselle.

On totta, että kaikissa Pohjoismaissa perustetaan nyt enemmän virastoja kuin lakkautetaan ja että yritystoimintaa ohjaavien säädösten määrä kasvaa vuosi vuodelta ympäristö- ja rakennussäännöistä aina veroja ja työolosuhteita koskeviin raportointivaatimuksiin, yhdenvertaisuuteen sekä tatuointi- ja hiustenhoitokemikaaleihin. Osa tästä laajenevasta sääntelykehyksestä on seurausta EU:n lainsäädännöstä ja esimerkiksi rahanpesua koskevien kansainvälisten sopimusten noudattamisesta, mutta onko olemassa jotakin erityistä pohjoismaista byrokratiaa, joka vaikeuttaa elämäämme?

Tuntuu oudolta, että espanjalaiset voivat saada uuden henkilökortin tunnissa, kun taas ruotsalaiset joutuvat odottamaan jopa kuusi kuukautta saadakseen edes ajan hakemusta varten. Myös se, että portugalilaiset tuulivoimayhtiöt saavat luvat kolmessa kuukaudessa, kun taas suomalaiset energiaurakoitsijat joutuvat odottamaan kolme vuotta, tuntuu oudolta.

Kaikkien asianosaisten oikeusturva on myönteinen asia, mutta kohtuuttomat käsittelyajat ovat kielteinen asia, joka hidastaa yhteiskunnan kehitystä. Pohjoismaat erottuvat joukosta lähinnä tapausten ratkaisemiseen kuluvan ajan osalta. Jotkut arvostelijat syyttävät hitaudesta henkilöstövajetta, kun taas toiset syyttävät hankalia menettelyjä.

Virastokompleksien kasvu on lakannut

Vuonna 2021 Ruotsissa oli 458 virastoa, joista 343 oli hallituksen alaisia, joista puolestaan 249 oli niin sanottuja hallintoviranomaisia, ja virastoissa työskenteli yhteensä yli 260 000 työntekijää. Vuoden 2022 alussa Suomessa oli 39 valtion virastoa, joista 12 oli suoraan yhteydessä valtioneuvostoon ja hallitukseen. Lisäksi on useita virastoja, jotka liittyvät tuomioistuinlaitokseen, liike-elämän virastoihin sekä erilaisiin kunnallisiin ja alueellisiin virastoihin. Yhteistä molemmille maille on se, että virastojen määrä on alkanut kasvaa laskukauden jälkeen, mutta vain parilla vuodessa. Vuonna 2000 Ruotsissa oli 643 virastoa, mutta monet niistä on yhdistetty tai lakkautettu. Suomessa virastojen määrä väheni vuoden 2009 suuressa uudistuksessa, jolloin läänit lakkautettiin.

Vaikka byrokraattinen päällysrakenne on supistunut, monet yritykset ja kansalaiset kokevat, että byrokraattinen paine on kasvanut. Yksi syy on se, että valtion ja kunnan välinen suhde on muuttunut ja että julkisten varojen kuten maataloustukien tai työllistämistukien käyttöä valvotaan entistä paremmin. Toinen syy on se, että ympäristönsuojelun korostaminen on vaikeuttanut sellaisten hankkeiden toteuttamista, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia luontoon. Kolmas syy on se, että teollisuus on omaksunut virastojen pätevöintimenettelyjen ja sertifioinnin kulttuurin – pian ei enää ole tuotetta tai palvelua, joka voitaisiin suorittaa ilman jonkinlaista hyväksyntää ja dokumentointia.

Asiantuntijat, jotka ovat yrittäneet analysoida byrokratian kehitystä Pohjoismaissa, ovat todenneet, että byrokratia on saanut jalansijaa yhteiskunnan operatiivisten palvelujen kuten poliisin, puolustuksen ja perusturvan kustannuksella. Hyvälle byrokratialle on ominaista, että se vähentää yhteiskunnallisia jännitteitä ja ehkäisee korruptiota.

Sekä ruotsalaiset että suomalaiset poliitikot ovat yrittäneet analysoida, onko byrokratiasta tullut liian rönsyilevää. Vuonna 2020 Ruotsin valtiopäivät käsitteli Ruotsin maltillisen kokoomuksen Sten Berghedenin ehdotusta tutkia Ruotsin byrokratiaa ja selvittää, miten kustannuksia voitaisiin vähentää ja menettelyjä yksinkertaistaa. Aloite hylättiin, mutta keskustelu jatkuu. Suomessa keskusteltiin vuonna 2009 muun muassa työmarkkinajärjestöjen tuella byrokratian purkamisesta.

Pohjoismainen erityisongelma näyttää olevan virastojen välisen viestinnän puute. Se muistuttaa Ranskaa, jossa asukkaiden on käytävä kolmessa eri toimistossa ja allekirjoitettava kolme eri sopimusta saadakseen sähköä, vettä ja kaasua. Kun ei tiedetä toisten virastojen vaatimuksia, syntyy kaksinkertaista työtä esimerkiksi rakennus- ja ympäristöasioissa. Virastojen väliset rajat ovat monessa tapauksessa jo aikoja sitten vakiintuneita eivätkä vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeita. Tämä aiheuttaa turhautumista monille, jotka kokevat, että he ovat jo vastanneet samoihin kysymyksiin.

Missä ovat suurimmat ongelmat?

Jos yritetään tunnistaa ongelma-alueita, sekä Ruotsin että Suomen terveydenhuoltoa vaivaa byrokratian vyöry, joka vie hoitoaikaa perusterveydenhuollolta mutta myös edistyneemmältä hoidolta. Terveydenhuoltoon tehtävien investointien osalta maamme ovat Euroopassa hyvällä sijalla, mutta hoidettujen potilaiden määrä ja jonotusajat terveydenhuollon jonoissa ovat huonoimpien joukossa.

Myös vihreään energiaan siirtyminen on jäänyt byrokratian kuristusotteeseen. Tuulivoiman laajentaminen viivästyy useilla vuosilla kansalaisten ja kuntien veto-oikeuden sekä käsittelijöiden ja lakimiesten puutteen vuoksi. Myös valtion ja EU:n vihreän energian rahoitusta koskevat hakemukset ovat jämähtäneet. Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin on täysin ylikuormitettu tapauksilla, jotka koskevat yksityiskohtaisia suunnitelmia ja maankäyttöä esimerkiksi kaivoksia, teitä ja rautateitä varten. Yhteiskunnan kehitystä hidastaa byrokratian lisääntyminen yhä useammalla tasolla – kunnallisella, alueellisella, valtiollisella ja EU:n tasolla. Tapausten käsittely viivästyy, koska asiantuntevia tapauskäsittelijöitä ei ole riittävästi ja koska yhä useampia tapauksia koskevat yhä useammat säännöt ja koska kaikkien pitäisi voida ilmaista mielipiteensä demokraattisesti. Byrokratiasta tulee valtava pyramidi, joka hautaa alleen alkuperäisen asian.

Ruotsissa vain ne, joita asia suoraan koskee, voivat hakea muutosta, kun taas Suomessa muutoksenhakuoikeus on kaikilla kunnan asukkailla, yrityksillä ja yhdistyksillä. Jälkimmäinen tarkoittaa, että tapauksia on vaikea ratkaista, koska valitusten määrä on paljon suurempi.

Byrokratia aiheuttaa esteitä myös jokapäiväisessä elämässä – kaupan hävikkiruokaa ei voi Suomessa antaa pois, koska säädösten mukaan se on hävitettävä ja säilytettävä lukituissa astioissa. Byrokraattiset esteet hidastavat myös esimerkiksi pakolaisten tai muiden ulkomaalaisten työntekijöiden työllistymistä. Järjestelmä pakottaa pätevät ulkomaalaiset toimettomuuteen heidän odottaessaan pätevyytensä käsittelemistä.

Kaikesta huolimatta pohjoismainen byrokratia on toimiva ja täyttää Weberin tasa-arvon ja puolueettomuuden vaatimukset. Ongelmana on käsiteltävien tapausten määrä ja se, että sääntelykehystä laajennetaan jatkuvasti uusilla säännöksillä, jotka edellyttävät uusia tutkimuksia, uusia esityksiä, uusia analyysejä ja uusia tiedoksiantoja. Aivan kuin pieni traktori vetäisi yhtäkkiä kokonaista tavarajunaa. Jotta koko järjestelmä ei romahtaisi, meidän on virtaviivaistettava ja yksinkertaistettava jokapäiväisten asioiden käsittelyä, jotta yritykset voivat nopeuttaa tarvittavia investointeja, rekrytointeja sekä prosessien ja tuotannon kehittämistä, erityisesti ympäristön tilan parantamiseksi.

Kjell Skoglund

toimitusjohtaja

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Tukholma

  Kommentoi

  Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

  Jaa artikkeli

  Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

  Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

  Tilaa uutiskirje