Seinäjoki–Haapamäki–Jyväskylä-rata on sähköistettävä pian

Vaasa–Seinäjoki-radan sähköistämisestä on saatu hyvin myönteistä piristystä maakuntien elinvoimaan. Nyt on muistettava, että sähköistyspäätös tehtiin siksi, että kyseinen rata on alkuosa kansainvälistä Keski-Pohjolan liikenne- ja kuljetuskäytävää. Eduskunnan äänestystuloksen perusteella toteutettu sähköistys perustuu siihen, että kansanedustajana kokosin eri maakunnista yli oppositio/hallitusrintaman äänestäjien enemmistön, jolla tämä rataosuus sähköistettiin Poikittaisradan alkupään osana.

Nyt on saadun myönteisen palautteen vauhdittamana maakuntien elinvoiman ykkösasia huolehtia pikaisesti vielä sähköistämättömän osuuden Seinäjoki–Haapamäki–Jyväskylä sähköistämisestä. Silloin sähköistetty kokonaisuus toimisi Merenkurkusta lyhintä reittiä Haapamäen ja Keski-Suomen kautta Savonradalle Savon maakuntiin.

Sähköistys on nykyisin edellytys liikenteelle ja sen lisäämiselle niin kustannusten kuin teknisten toimintojenkin osalta.

Haapamäen kautta sähköistetty rata yhdistäisi monia yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, keskussairaala- ja eri oppilaitosten monipuolisten toimintojen maakuntia, joiden väliltä käytännössä vuorovaikutus puuttuu. Monet elinkeinoelämän, yritystoiminnan ja matkailun avautuisivat ihan uusilla kaikkia hyödyttävillä tavoilla. Merenkurkun laivaliikenne saisi aivan uutta puhtia, ja myönteiset vaikutukset ulottuisivat molempiin suuntiin Atlantille asti

Haluavatko Vaasa ja Seinäjoki, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa todella uutta nousua kasvua ja kehitystä? Jos vastaus kysymykseeni on kyllä, silloin kiireellisin toimi on vielä sähköistämättömän rataosuuden Seinäjoki–Haapamäki–Jyväskylä sähköistäminen.

Nykyisen hallituksen ohjelma haluaa kehittää kaikkia ratoja, jopa suljetutkin rataosat halutaan ottaa liikenteeseen. Ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutumista ei edistä metsätalouden ja maanviljelijän ahdistaminen, vaan logistiikan siirtäminen mahdollisimman paljon ja nopeasti raiteille.

Kuljetustarpeiden on ennakoitu myös voimakkaasti kasvavan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Halutaanko maanteiden kulutusta lisätä? Halutaanko kehittää vain eteläistä Suomea? Vai halutaanko koko Suomen menestystä? Jos vastaus on viime mainittuun myönteinen, konkreettisin toimi on tähänkin Seinäjoki–Haapamäki–Jyväskylä-radan sähköistäminen. Silloin voimavarojen ja maakuntien Suomi saa tehokkaan piristysruiskeen.

Poikittaisrata kulkee monien seutukaupunkien, kirkonkylien ja taajamien kautta, silloin seudut, kunnat ja kylät kuihtumisen asemesta voisivat saada uutta elinvoimaa. Etätyön mahdollisuudet voisivat toteutua ja veronmaksajien joukko kunnissa alkaisi kasvaa ja niin henkiset kuin aineellisetkin toiminnot kehittyisivät.

Halutaanko, että myönteinen kehitys tulee maakuntiimme? Jos vastaus on kyllä, olen jo ratkaisun kirjoituksessani tuonut esille.

Lauri Oinonen (kesk.)

kansanedustaja 1999–2011

kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Keuruu

    Jaa artikkeli