Yleisöltä

Sinä päätät

Jaa artikkeli

Elämme historiallista aikaa. Ensimmäiset aluevaalit ovat oven takana. Nämä vaalit määrittelevät sen, miten ja mistä apu saadaan jatkossa hädän hetkellä.

Hyvinvointialueen muodostamisen parhain puoli on se, että palvelujen määrittämisen kriteerit tulevat kaikille samanlaisiksi. Jatkossa ei ole enää kuntakohtaisia eroja, kuten esimerkiksi tällä hetkellä vielä on mm. omaishoidon tuen määrässä ja arviointikriteereissä. Hyvinvointialueella kaikki ovat samanarvoisessa asemassa asuinpaikasta riippumatta.

On tärkeää, että juuri sinä käyt äänestämässä. Näissä vaaleissa valitut henkilöt päättävät jatkossa sen, millä kunnilla säilyvät mitkäkin sosiaali- ja terveyspalvelut. Suunnitelmissa on nyt 1+7-malli, jonka mukaan Suupohjassa, Kurikassa, Ilmajoella, Lapualla, Seinäjoella, Kaksneuvoisen alueella, Järvi-Pohjanmaan alueella ja KuusSoTen alueella säilyvät sote-keskukset. Tällä suunnitelmalla mennään kolme vuotta. Se mitä on sen jälkeen, riippuu siitä, keitä on päättämässä asioista ensimmäisessä aluevaltuustossa.

Minulle on tärkeää se, että jokaisen ihmisen ääni tulee kuuluviin. Haluan olla ajamassa sitä, että reuna-alueiden palvelut säilyvät kohtuullisina eikä lähdetä liikaa keskittämään palveluita maakunnan keskuskaupunkiin. Mielestäni tämä suunniteltu malli on hyvä ja sillä varmistetaan se, että palveluja on jokaisella alueella riittävän lähellä saatavilla.

Olen nimennyt omiksi vaaliteemoikseni palvelut lähellä, ennaltaehkäisevä työ ja ihminen keskiöön. Teemoissani korostuvat ne arvot, jotka minulle ovat tärkeitä. Kaikista tärkein niistä on viimeisin, eli ihminen keskiöön. Tällä tarkoitan sitä, että jokaista päätöstä tehtäessä pitäisi aina asettaa ihminen etusijalle.

Haluan olla tekemässä töitä sen eteen, että jokainen ihminen saa äänensä kuuluviin ja jokaisella on hyvä elää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Ennaltaehkäisevään työhön tulee kauttaaltaan panostaa enemmän. Ennaltaehkäisevällä työllä, perustason vahvistamisella, saamme säästöjä aikaan ja pystymme lisäämään ihmisten hyvinvointia. Kun avun saa oikea-aikaisesti vältetään lieveilmiöiden syntyminen sekä kulujen kasvu.

Aina tulisi miettiä, mitä kaikki maksaa, jos tilanne kriisiytyy vielä pahemmaksi. Esimerkiksi mielenterveyspalvelut: Miten kalliiksi tulee se, että hoitoon ei päästä ajoissa.

Riitta Kangasluoma (ps.)

aluevaaliehdokas

Lapua

    Jaa artikkeli