Yleisöltä

Sinua ja minua – meitä kaikkia tarvitaan!

Seurakunnan diakoniatyötä tehdään siellä, missä ihmisen kokema hätä määrittää avun tarvetta. Tämän mukaisesti olemme toimineet seurakuntana myös Ukrainasta ja muista maista sekä kotimaastamme tulevien lähimmäistemme kohdalla.

Auttaminen nousee kristillisestä eetoksesta; Tee lähimmäisellesi niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän! Auttaessamme sotatoimia pakoon lähtemään joutuneita olemme kristillisinä seurakuntina toimintamme ytimessä.

Useimpien Ukrainasta maahan tulleiden statuksena on sota-alueelta pakeneminen. Lähes kaikilla heillä on oleskelulupa tilapäisen suojelun takia.

Ukrainasta saapuva henkilö voi myös hakea kansainvälistä suojelua eli ilmoittautua turvapaikanhakijaksi. Heidän toimeentulostaan ja ylläpidosta vastaanottorahoineen vastaavat vastaanottokeskukset. Eri vastaanottokeskusten toiminnoissa on eroja sen mukaan järjestävätkö he tulijan peruspalvelut itsenäisesti vai ostopalveluina julkiselta tai yksityiseltä toimijalta.

Evankelisluterilaisen seurakunnan puolella olemme kokeneet, että aineellisen avun antaminen elintarviketukena on ollut merkityksellistä tukea ja apua tilanteessa, jossa pelkkä vastaanottoraha tai ansiotoimi ei ole riittänyt henkilön tai perheen arjessa selviytymiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia maaliskuussa 2022 lähettämässään kuntainfossa. Siinä on määritetty se, millä tavoin Ukrainasta sotatoimia pakoon joutuneita ihmisiä tulisi kunnissa auttaa.

Ohjeistuksessa ihmisen hätä määritellään siten, että välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut tulisivat kaikkien eri statuksella maahan saapuneiden henkilöiden kohdalla hoidetuiksi. Jos henkilö on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, hänellä on oikeus terveyspalveluihin samalla perusteella kuin heillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin, kuten vastaanottorahaan.

Edellä kerrotun mukaisesti, eri statuksella maahan saapuneiden henkilöiden tulisi pärjätä kuntien ja vastaanottokeskusten tarjoamien palveluiden avulla. Yhtälö ei käytännössä kuitenkaan ole aivan näin selvä.

Venäjän aloittaman julman sodan seurauksena elämisen kustannukset ovat maassamme kohonneet niin merkittävästi, että pelkkä vastaanottoraha ei kaikkien kohdalla näytä takaavan riittävää toimeentuloa. Etenkin, jos on autettava vielä rahallisesti kotimaahan jääneitä.

Huomionarvoista on lisäksi se, että myös valtaväestössä pienillä toimeentuloilla elävien ihmisten taloudellinen ahdinko on lisääntynyt merkittävästi kohonneiden elämisen kustannusten seurauksena. Seurakuntana olemme joutuneet tilanteeseen, jossa elintarviketuestamme on riippuvaisena yhä useampi ruokakunta. Pidemmän päälle yhtälö on mahdoton ja kohtuuton seurakunnan ratkaistavaksi.

Seurakunnan diakoniatyö toteuttaa par aikaa ruokapankkikeräystä, jonne kohdentuvat lahjoitukset tulevat nyt todella hyvään tarpeeseen! Lähtökohtaisesti sivistysvaltiossa lähimmäisen auttaminen ei saisi perustua ihmisten hyväsydämisyyden varaan. Kokemuksesta tiedämme kuitenkin, että näin asia on valitettavan usein käytännössä. Perustoimeentulotukijärjestelmämme ja sen muutkaan lakisääteiset etuisuudet eivät pysty turvaamaan kaikkien apua tarvitsevien kohdalla riittävää toimeentuloa. Etenkin, kun toimeentulotuen normilaskelma ei huomioi apua hakevan henkilön kaikkia elämisen kannalta tärkeitä menoja. Heikoimmillaan käy niin, että apua tarvitsevan henkilön todellinen hätä jää määrittymättä, koska normilaskelma antaa vääristyneen kuvan henkilön mahdollisuuksista selviytyä arjen maksuistaan.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kannustaa meitä kaikkia muistamaan lähimmäisiämme kohonneiden elämisen kustannusten keskellä. Kustannusten jyrkkä nousu tuntuu ja vaikeuttaa elämää niin valtaväestöön kuuluvien apua hakevien ihmisten kuin myös maansa sotatoimien takia jättämään joutuneidenkin.

Kannustamme kaikkia tulemaan mukaan tekemään yhdessä hyvää. Yksi mainio tapa on osallistua ruokapankkikeräykseen. Ruokapankkikeräyksen turvin haluamme tarjota mahdollisimman hyvän joulun heille, joita arjen kohonneet kustannukset ovat kurittaneet erityisellä tavalla.

Jukka Salo

kirkkoherra

Seinäjoen seurakunta

Otto Savolainen

diakoniajohtaja

Seinäjoen alueseurakunta

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje