Yleisöltä

Sosionomilla tärkeää osaamista

Jaa artikkeli

Ilkka-Pohjalaisessa 21.3.2022 oli tärkeä ja ajankohtainen mielipidekirjoitus varhaiskasvatuksen sosionomista (AMK) varhaiskasvatuksen opettajan kanssa tasavertaisena asiantuntijana päiväkodeissa. Kirjoituksessa kuvattiin monipuolisesti sosionomin osaamista ja erityistaitoja varhaiskasvatusympäristössä sekä peräänkuulutettiin koulutuksen tuoman osaamisen arvostamista.

Varhaiskasvatuksessa on ollut jo hyvin pitkään huutava pula työntekijöistä. Jos pitkään jatkuneeseen työntekijäpulaan ei saada muutosta aikaan, alkaa sen vaikutukset ennen pitkää näkyä myös varhaiskasvatuksen ja palveluiden laadussa. Uudistettu varhaiskasvatuslaki (514/2018) ei määrittele varhaiskasvatuksen sosionomin työn sisältöä. Työnantajalla on siis parasta aikaa äärettömän tärkeä ja merkittävä tehtävä pohtia laaja-alaisesti ja huolella erityisesti myös lasten ja perheiden tarpeiden sekä henkilökuntaresurssipulan näkökulmasta varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvausta.

Osaamisperustaisella, laaja-alaisella tehtäväkuvauksella on yksi tapa motivoida ja houkutella varhaiskasvatuksen sosionomeja hakeutumaan varhaiskasvatukseen töihin ja helpottaa sitä kautta varhaiskasvatuksen henkilökuntavajetta.

Varhaiskasvatuslaki korostaa moniammatillisuutta uudistetulla henkilöstörakenteella: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen sosionomi voi tuoda varhaiskasvatus- ja pedagogisen osaamisen lisäksi myös sosiaalialan osaamista varhaiskasvatuksen moniammatilliseen tiimiin vahvistaen omalta osaltaan lasten ja perheiden hyvinvointia sekä varhaista tuen saantia.

Varhaiskasvatuslaki korostaa myös entistä enemmän lapsen edun ensisijaisuutta ja siihen on kirjattu mm. lapsen suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja monialaisen yhteistyön säännöstä on tarkennettu. Varhaiskasvatuksen tavoitteisiin on lisätty myös yhdenvertaisuuden edistäminen.

Varhaiskasvatuksen sosionomin erityisosaamiseen kuuluu mm. lasten ja perheiden hyvinvoinnin tunnistaminen ja arvioiminen sekä hyvinvoinnin vahvistaminen oikein kohdennetulla tuella, perhetyön ja lastensuojelun osaamisen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa, lasten ja perheiden hyvinvointia uhkaavien epäkohtien esille tuominen yhteiskunnallista osaamista hyödyntäen.

Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista on mm. sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen eettinen osaaminen, varhaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen osaaminen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön osaaminen, kulttuurisen moninaisuuden osaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja työyhteisö- ja johtamisosaaminen.

Sosiaalialan osaamiselle varhaiskasvatuksessa on suuri tarve ja oma paikkansa erityisesti ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen työn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla tai hyvinvoinnin vajeilla on laajoja ja pitkäkestoisia seurauksia niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.

Hyvinvoinnin merkitys on korostunut koronapandemian sekä nyt myös Ukrainan sodan kaltaisissa yhteiskuntaa koettelevissa tilanteissa.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu eri osa-alueista: perustarpeet, turvallinen kasvatus ja oppiminen, fyysinen terveys, mielenterveys ja ihmissuhteet. Vaasan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaankin on strategisina tavoitteina kirjattu: 1. Hyvinvointierojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, 2. ennaltaehkäisevien ja matalankynnyksen palveluihin investoiminen, 3. lasten, nuorten ja perheiden osallisuus, 4. palveluiden suunnittelu, kehittäminen ja päätöksenteko.

Ymmärtämällä ja arvostamalla varhaiskasvatuksen sosionomin erityisosaamista, myös palkkauksellisesti sekä ottamalla heidän erityisosaaminen laaja-alaisesti käyttöön, onnistutaan houkuttelemaan varhaiskasvatuksen sosionomeja päiväkoteihin moniammatilliseen työhön lasten ja perheiden parissa.

Tartutaanhan tähän mahdollisuuteen?

Tuija Kivioja (sd.)

sosionomi (YAMK)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi

Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

    Jaa artikkeli

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje