Sotapropaganda esittää väärän kuvan Stalinista

Matti Hurmeen kirjoitus Talvisodan syntysynteesi (I-P, 13.12.) osoittaa sekä naiiviutta Neuvostoliiton tarkoitusperiä kohtaan että tiedon puutetta sotaan johtaneista syistä.

30.12.1938 puna-armeijan yleisesikunnan päällikkö B.M. Shaposnikov lähetti Leningradin sotilaspiirin sotaneuvostolle määräyksen suorittaa huhtikuussa 1939 sotapeli, johon osallistui Uralin sotilaspiirin päällystöä. Sotapelin ehtojen mukaisesti ensimmäinen armeijaryhmä (Uralin sotilaspiiri) hyökkäsi Laatokan Karjalassa edeten linjalle Kajaani–Kuopio–Mikkeli. Toinen armeijaryhmä, vallattuaan Viipurin, eteni linjalle Lappeenranta–Hamina.

Marraskuussa 1939 seuranneiden tapahtumien valossa huomiota herättää LSP:n ”Kahden osapuolen sotilaspelin toteuttamissuunnitelma”, joka oli määrätty suoritettavaksi 26.–28. maaliskuuta 1939. Pelitehtävä alkoi sanoilla: ”Karjalan Kannaksella 22.–23.7.1939 Mainilan kylän liepeillä sattui useita merkittäviä rajaselkkauksia sinisten joukkojen kanssa (siniset tarkoittivat suomalaisia).

Uralin sotilaspiirillä oli kokemusta vastaavasta sotapelistä, joka toteutettiin 25.–28. tammikuuta Neuvostoliiton maanpuolustuskomissaarin (Kliment Vorosilov, vh) käskystä.

Tietenkin aina voidaan väittää, että sotapelejä käydään ja pohditaan erilaisia skenaarioita, mutta sotapelit eivät olleet puolustuksellisia, vaan nimenomaan aggressiota, valloitussuunnitelmia koko Suomen miehittämiseksi Baltian maiden tapaan, tosin rajummalla otteella.

Pitää myös ymmärtää Stalinin puhe 19.8.1939. jossa hän toteaa suursodan olevan ainoa realistinen mahdollisuus levittää sosialismi koko Eurooppaan. Tavoite oli saada Saksa ja Länsivallat sotimaan keskenään ja kuluttamaan voimansa, jolloin Neuvostoliitto kykenee levittäytymään länteen. Kuten sitten kävikin.

Suomalaiselle upseeristolle, poliittiselle johdolle oli varattuna 20 000 paikkaa Katynin tuhoamisleirille. Stalinin puheista saa käsityksen, että Suomen alue tyhjennettäisiin suomalaisista, jotka siirrettäisiin pois Uralin taakse, osa toki likvidoitaisiin. Suomi olisi lakannut olemasta sellaisena, kuin se nyt tunnetaan. Tilalle olisi tuotettu ihan muuta väestöä.

Matti Hurmeen kirjoitukseen heijastuu venäläinen sotapropaganda. jossa Stalin esitetään hyväntahtoisena ja pitkämielisenä. Se, jos mikä on hyvin naiivi ajatus hirmuhallitsijasta.

Peter Söderman

Vaasa

    Jaa artikkeli