Sote tulee

Sotea valmistelleet ovat luvanneet tasavertaiset palvelut jokaiselle.

Mitä se käytännössä merkitsee, onko myös etäisyydet otettu huomioon?

Lähipalvelut, mitkä ovat vielä jäljellä, on ensiarvoisen tärkeää säilyttää koko sote-alueella.

Neuvolatoiminta, kotisairaanhoito, kotihoito ja kotisairaalatoiminto mm. ovat sellaisia toimintoja, joista ei ole mitään järkeä luopua lähipalveluina.

Alueella olevilla yksityisillä toimijoilla on laajat mahdollisuudet tarjota monipuolisia terveydenhoitopalveluja. On pelkästään tahdon asia antaa palveluseteleitä, lyhentää jonotusaikoja ja matkakustannuksia monilta, joilla on pitkät etäisyydet keskustaajamien palveluihin. Se on myös kustannustehokkain tapa hoitaa potilaita.

Palo- ja pelastustoimi on hyvin tärkeä lähipalvelu, jonka toiminta pitää säilyttää toimintakykyisenä ja matkat hälytystehtävissä vähintään nykytasolla.

Täällä Ylistarossa ensivaste on pelastanut useita henkilöitä kuoleman porteilta, kun apu on ehtinyt nopeasti potilaan luokse. Samoin palo- ja onnettomuustehtävissä on kysymys minuuteista ja sekunneista.

Vain äänestämällä voit vaikuttaa. Äänestysaktiivisuus merkitsee varsinkin reuna-alueiden palveluiden säilymisessä merkittävästi. Huomioi myös kotiäänestyksen mahdollisuus.

Mikko Aila (kok.)

aluevaaliehdokas

Ylistaro, Seinäjoki

    Jaa artikkeli