Yleisöltä

Sote – vähän vanhaa, paljon uutta

Jaa artikkeli

Kansanterveyslain säätäminen vuonna 1972 oli sodanjälkeisen ajan suurin terveydenhuollon uudistus. Lain voimassaolo päättyy 1.1.2023 ja laki sosiaali- ja terveyden huollon järjestämisestä astuu voimaan. Vastuu palveluiden järjestämisestä on sen jälkeen hyvinvointialueella, jolloin 11 eteläpohjalaista palvelujen tuottajaa siirtyy yhteen maakunnalliseen organisaatioon. Voi kysyä, ovatko vaalit aiemmin vaikuttaneet suoraan kansalaisten elämään näin merkittävästi?

Kansanterveyslain myötä jokaiseen kuntaan perustettiin terveyskeskus. Saman organisaation alle yhdistettiin monet palvelut, kuten yleislääkärin vastaanotto, neuvola, hammashuolto, vuodeosasto ja kouluterveydenhuolto. Puitelaki ohjasi myös kotisairaanhoidon, työterveyshuollon ja sairaankuljetuksen järjestämistä. Nyt nämä kaikki siirtyvät vuoden 2023 alussa sotekeskusten vastuulle, lisäksi sosiaalihuolto sekä palo- ja pelastustoimi.

Sotea on nyt suunniteltu viitisentoista vuotta. Kansanterveyslaki jää historiaan. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon painotus kuntien budjeteissa oli alkuvuosina noin 50/50 %. Vähitellen erikoissairaanhoidon osuus, monesta perustellusta syystä, alkoi kasvaa, jolloin perusterveydenhuollon osuus budjetissa pieneni. Tähän tilanteeseen olisi pitänyt puuttua jo 90-luvun alussa. Ihmettelin jo silloin, miksi perusterveydenhuollon asiat lakkasivat päättäjiä kiinnostamasta ja terveyskeskusten kehittäminen pysähtyi.

Uudistukseen on ladattu paljon odotuksia. Nyt alkaa olla tekemisen aika. Hyvinvointialueen korkein päättävä elin on 23.1. vaaleilla valittava valtuusto.

On sinun asiasi valita sinne sopivat ihmiset.

Martti Pajulammi (kesk.)

aluevaaliehdokas

Seinäjoki

    Jaa artikkeli